De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Bureau voor Burgerzaken Latour weer in gebruik genomen

Het Bureau voor Burgerzaken (BvB) te Latour, is na renovatie opnieuw in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid op 12 december 2023 was ook minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) aanwezig. Hij was vergezeld van BiZa-directeur Nasier Eskak, de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Anastatia Kanape-Pokie, en de Onderdirecteur Administratieve Diensten, Juanito Eijk.

Bij zijn aantreden is minister Somohardjo een landelijke tour gestart, waarbij de knelpunten/uitdagingen bij diverse BvB-kantoren zijn geïnventariseerd. Vervolgens is er samen naar duurzame oplossingen gezocht. Het BvB-Latour sprong het meest in het oog, vanwege de steeds opstapelende problemen, waarvoor er geen oplossing scheen te bestaan. Het gebouw kampte met dak lekkages en warme werk en cliëntenruimtes. Om de nodige aanpassingen aan het kantoor mogelijk te maken, moest het personeel elders worden ondergebracht.

BvB-Latour is van de ruim 45 landelijke BvB-kantoren, het meest unieke; omdat het verantwoordelijk is voor 10% van het totale aantal ingezetenen in Suriname, wat neerkomt op meer dan 62.000 mensen. Deze statistieken maken het tot het drukstbezochte BvB-kantoor in het hele land.

Minister Somohardjo is voornemens om in 2024 weer zijn BvB bezoeken aan te vangen, ook die ver in het binnenland zullen aangedaan worden. De bewindsman bedankte alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de renovatie en sprak de hoop uit dat de vernieuwde faciliteiten, zullen leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de dienstverlening, zowel voor de gemeenschap als het personeel.