De Boodschap
Kabinet van de President

CCK, EBGS en VVEPS in gesprek met president Santokhi

Comité Christelijke Kerken (CCK), Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS), de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten Suriname (VVEPS) hebben in voorbereiding op de nationale dialoog gesprekken gevoerd met president Chandrikapersad Santokhi. De gesprekken zijn op 2 maart 2023 gevoerd in aanwezigheid van de ministers Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Bronto Somohardjo van Binnenlandse zaken, Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ).

De drie religieuze organisaties zijn het erover eens dat de plunderingen van 17 februari niet goed te praten zijn Runaldo Gallant, voorzitter van het CCK zegt dat het volk inspiratie en gedegen voorlichting nodig heeft. “Als het volk beter geïnformeerd wordt over waarom bepaalde maatregelen doorgevoerd worden zal men daarvoor meer begrip opbrengen”, stelt Gallant. Verder hebben de kerkelijke leiders aangegeven dat de situatie in het land reeds zwaar is en dat het met de komende maatregelen nog zwaarder wordt. “We zijn gekomen om het hart en de noden van het volk aan u voor te leggen. Het hart is bezwaard” aldus Carlo Misiekaba voorzitter van de VVEPS. Verwijzend naar de verhogingen van de kosten van onder andere de nutsvoorzieningen riep hij de regering op tot zelfreflectie.

Samuel Pawironadi zegt dat de EBGS eraan zal blijven werken de normen en waarden te propageren in de samenleving, en ondersteunt goede en duurzame perspectieven die het volk van Suriname goeddoen. Ook dringt de EBGS het volk erop aan geduld te betrachten en de regering de ruimte en ondersteuning te geven het land tot ontwikkeling te brengen. Het staatshoofd zegt dat het in de planning is voedselpakketten uit te geven via de religieuze organisaties. “We stellen ons nederig op en bekijken de mogelijkheden om de situatie voor het volk te verzachten”, aldus president Santokhi. De regeringsleider ziet de huidige situatie als een diepe crisis en geeft aan dat de kerken de frontlinie zijn die in het kader van geloof en hoop.