De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Celac-werk voorstellen gepresenteerd tijdens 22e vergadering

Tijdens de 22e meeting van ministers van Buitenlandse Zaken van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), gehouden op 7 januari jl. aanvaarde Argentinië het Presidency Pro Tempore (PPT) oftewel tijdelijk voorzitterschap. Dit evenement werd namens Suriname bijgewoond door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), waar hij ook zijn collegae toesprak en de voor ons land belangrijke issues en zienswijze voorlegde.

 Het Argentijnse PPT heeft enkele strategieën en actiepunten voorgesteld voor 2022 om bij te dragen aan het bereiken van de gemeenschappelijke doelen die voor elk van de 15 thematische gebieden zijn vastgesteld. Het doel geformuleerd onder thema 1 ‘Economisch herstel inclusief post-COVID-19’, behelst het stimuleren van post-pandemie herstel in de CELAC-landen door middel van een aanpak die getuigt van inclusiviteit en solidariteit. Enkele van de strategieën die hier deel van uitmaken zijn, onder meer, gericht op arbeid, en wel het bevorderen van werkgelegenheid en het uitvoeren van beleid welke mensgericht is.

Thema 2 ‘Gezondheidszorg van Latijns-Amerika en Caribisch gebied’, beoogt het bevorderen van de coördinatie van de respectieve nationale capaciteiten van de landen in de regio, om zo beter de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Een van de strategieën hierbij is het vergroten van de toegang tot de vaccins die in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn geproduceerd alsook het vergroten van de regionale productie en distributie van vaccins, diagnostiek, testen en mogelijkheid van behandelingen tegen COVID-19 en andere ziekten.

De overige thema’s betreffen, onder meer; samenwerking op het gebied van ruimte technologie en onderzoek, samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie voor sociale inclusie, het komen tot uitgebreid rampenrisicobeheer, het onderwijs, beleidsontwikkelingen over voedselzekerheid, dialoog aangaan met niet-regionale partners, samenwerking op het gebied van de ‘Sustainable Development Goals 2030-environmental agenda’, het verbeteren van de positie van de vrouw in de CELAC-lidlanden en samenwerking op het gebied van cultuur.

Het uitwerken van de thema’s, en de daaronder geformuleerde strategieën, zal over de komende periode meer vorm krijgen en er zal intensief contact zijn tussen het Argentijnse PPT en Suriname, gezien het toekomstig CARICOM-voorzitterschap van ons land per 1 juli 2022.