De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Certificaatuitreiking ‘Vessel Monitoring System’

De Kustwacht van Suriname heeft in samenwerking met het bedrijf Comprehensive Security Solutions een tweedaagse Vessel Monitoring System (VMS) training georganiseerd. Deze training duurde van 15 maart tot en met 16 maart 2022. Het gaat in deze om een refreshment training, waaraan de manschappen van de operatie hebben deelgenomen.

Het gaat in deze om de administrator- en monitoringgroep. De trainnees werden onderricht in het op een deskundige manier monitoren van het VMS. De directeur van Comprehensive Security Solutions Inc. Ryan Clarke gaf aan dat het de bedoeling was de trainees te leren hoe om te gaan met nieuwe updates op het VMS-platform. Hij is van mening dat de Kustwachters zich goed van hun taak hebben gekweten. Tot nu toe hebben zij bevredigend gereageerd op de alerte activiteiten en het is hun ook gelukt om het systeem goed te managen. Hij gaf aan dat er in de toekomst meer trainingen zullen worden gehouden.  Aan het eind van de training hebben de trainees een test afgelegd. Het geheel werd afgesloten met een certificaatuitreiking.