De Boodschap
Justitie & Politie

Chinese ambassadeur op kennismakingsbezoek bij Juspol

Minister Kenneth Amoksie van Justitie en Politie heeft formeel kennis gemaakt met de Chinese ambassadeur Liu Quan. Dit bezoek was op donderdag 1 april 2021 op het kantoor van de bewindsman en had als doel het bespreken van de samenwerking tussen Suriname en China op het gebied van veiligheid alsook nog uit te voeren projecten. De delegatie van de ambassadeur bestond verder uit Zongwei Chen, Economic en Commercial Counselor, en de diplomaat Zhang Huyi.

Er is tijdens deze ontmoeting van gedachten gewisseld over de trainingen die ter beschikking gesteld werden door China aan Surinaamse politieagenten en de ondersteuning door China op andere gebieden. Ambassadeur Liu Quan gaf aan blij te zijn met de ontmoeting. Hij gaf zijn woord dat China zich zal blijven inzetten om een goede samenwerking te behouden met Suriname. Het is al 45 jaar dat China diplomatieke banden heeft met Suriname. Deze twee landen hebben voordelen aan hun onderlinge relatie benadrukte de ambassadeur. Liu Quan gaf aan dat het Safe City-project goed is voor Suriname en het Road Monitoring System goedgekeurd is door beide landen. Met dit systeem kan heel Sipaliwini gemonitord worden. Zodra de Covid-19-pandemie voorbij is, zal hiermee gestart worden.

Volgens de ambassadeur zullen ook Surinaamse politieagenten weer in de gelegenheid gesteld worden om trainingen te volgen in China. Verder zijn aan de orde gekomen de donatie van PPE en alcohol aan het ministerie en knelpunten met betrekking tot het in orde maken van de rijbewijzen van het diplomatieke personeel van de Chinese ambassade.  Er is ook aandacht gevraagd voor de maatregelen over de sluitingstijd van winkels. De ambassadeur en de minister hebben beide de hoop uitgesproken uit te kijken naar een goede samenwerking tussen Suriname en China vooral op het gebied van veiligheid.