De Boodschap
Justitie & Politie

Colombiaanse ambassadeur op kennismakingsbezoek bij JusPol

De minister van het ministerie van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft formeel kennis gemaakt de Colombiaanse Ambassadeur Martha Cecilia Pinilla Perdomo. Op het gebied van drugsbestrijding heeft Suriname eerder een goede samenwerking gehad met Colombia, het is daarom belangrijk deze voort te zetten. Het kennismakingsbezoek dat op woensdag 10 november heeft plaatsgevonden, had als doel een aanzet te geven tot de heractivering van de samenwerking tussen beide landen.

 

Tijdens deze ontmoeting is naar voren gekomen dat Suriname vaak genoeg gebruikt wordt als doorvoerhaven naar de rest van de wereld. Behalve de drugshandel is het probleem van mensensmokkel een van de zaken die Suriname en Colombia bezighoudt. De bewindsman gaf aan dat het veelal om vrouwen gaat. Minister Amoksi ziet graag dat de samenwerking weer versterkt wordt. De ambassadeur deelde ook de mening dat mensensmokkel zeker een issue is, waaraan gewerkt moet worden.

 

Minister Amoksi stelde dat veel Colombianen in Suriname momenteel te kampen hebben met sociaal-economische problemen. Velen zijn door de Covid-pandemie hun werk kwijtgeraakt. De niet-residerende ambassadeur wilde ook graag weten, hoeveel van haar landgenoten momenteel in Suriname vertoeven. Hiervoor heeft zij assistentie van de minister gevraagd. De bewindsman ziet graag dat er samen wordt gewerkt op het gebied van inlichtingen, trainingen en best practises in het kader van veiligheid. Ambassadeur Pinilla Perdomo haalde aan dat Colombia ook openstaat voor uitwisselingsprogramma’s tussen de politiekorpsen.

 

Ambassadeur Martha Cecilia Pinilla Perdomo maakte meteen gebruik van de gelegenheid om de Surinaamse minister uit te nodigen voor een conferentie. Deze bijeenkomst zal in januari 2022 gehouden worden in Colombia. Diverse Caricom landen zullen hieraan deelnemen en er zal gesproken worden over het verhogen van de veiligheid binnen de regio. Zij benadrukte het belang van deze conferentie voor Suriname. Volgens minister Amoksi zal er indien mogelijk, zeker ingegaan worden op de uitnodiging. Er is tot slot afgesproken om vervolg gesprekken te voeren over hoe de samenwerking te formaliseren.