De Boodschap
Volksgezondheid

Coronie beschikt nu over een tweede ambulance

Een delegatie bestaande uit het bestuur van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het ministerie van Volksgezondheid heeft op dinsdag 26 april 2022 een bezoek gebracht aan het district Coronie. In het bijzijn van de districtscommissaris, Maikel Winter is een ambulance overgedragen aan het Medisch Centrum van RGD te Coronie.

 

Dc Winter heeft de noodzaak voor een tweede ambulance in het district, reeds eerder aangegeven. Met deze overdracht is niet alleen de garantie gegeven voor een betere dienstverlening aan het district, maar ook voor de noodzaak op de Oost-Westverbinding.

De delegatie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een werkbezoek te brengen aan de poli op het Medisch Centrum van RGD. Frankel Brewster, poli arts van het Medisch Centrum, gaf de delegatie een rondleiding. Er zijn enkele voorstellen gedaan voor het upgraden welke in overweging genomen zullen worden.

De medicamenten voorziening voor de poli is opgeheven en er zijn genoeg basis medicijnen aanwezig alsook spoedmedicatie. Er zal wat betere afstemming plaatsvinden voor het garanderen van medicamenten. De behoefte voor sneltesten om bloed- en urineonderzoek te doen is naar voren gebracht door het personeel van de poli.

Er zijn ook gelijk afspraken gemaakt over de inzet en het beheer van de ambulance. Ook is afgesproken dat er gewerkt zal worden aan een roulatie schema voor artsen op de poli, aangezien een arts niet voldoende is voor het district.