De Boodschap
Kabinet van de President

Covid-19-besmettingen in het westen nemen toe

Het aantal Covid-19-besmettingen in het westen van Suriname, te weten Nickerie, Coronie en ressort Kabalebo, neemt enorm toe. Dit kwam vandaag tijdens een persconferentie van het Covid-team Nickerie naar voren. Onder leiding van districtscommissaris Senrita Gobardhan, die de trekker is van het Covid-team, is de lokale media geïnformeerd.

In maart van dit jaar kende het westen nog geen enkel positief geval om dan in april reeds te moeten dealen met 22 positieven. Tot heden in de maand mei zijn er 120 Covid-19-positieven in het westen van Suriname. Hiervan komen 19 uit het ressort Kabalebo, 10 uit het district Coronie en 91 besmettingen van Nickerie.

Het Mungra Medisch Centrum (MMC) en het Staatslogeergebouw zullen spoedig boven hun capaciteit komen te verkeren vandaar dat er nu reeds naar een derde locatie is uitgekeken voor opvang van besmette personen. Gekozen is voor het VHP-centrum in Nickerie dat wordt ingericht voor opvang van bijkans 90 personen die in isolatie moeten.

Districtscommissaris Gobardhan deed nogmaals een beroep op de samenleving om zich te houden aan de MoHanA-maatregelen en indien nodig thuis te blijven.