De Boodschap
Kabinet van de PresidentVolksgezondheid

COVID-19 maatregelen maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021

Suriname is per vrijdag 28 mei in COVID-19 CODE-PAARS.

Van maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021 gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

 1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. Kinderen beneden 12 jaar zijn niet verplicht een mondkap te dragen.
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 1

 Het uitgaansverbod van 29 en 30 mei blijft van kracht. Het uitgaansverbod van maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021;

 • Maandag 31 mei 2021 tot vrijdag 18 juni 2021 is er dagelijks een uitgaansverbod!
 • Op de maandag, woensdag en de vrijdag is per huishouden 1 volwassen persoon in de gelegenheid de nodige inkopen te doen en wel van 07:00 uur tot en met 16:00 uur.

Tijdens het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

 Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf (5) personen op openbare plekken en in openbare ruimten. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Geen toestemming en dispensatie wordt verleend hiervoor. Deze zijn potentiële mass-spreading events. Illegale feesten zullen gestopt worden. Iedereen zal volgens de COVID-19 WET beboet worden. De politie zal zwaar optreden waar nodig.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan vijf (5) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat). Dit op de meest veilige wijze en met inachtneming van de COVID-19 protocollen. Uitvaartbedrijven zijn verplicht om alle uitvaarten aan te melden bij het COVID-19 clusterteam.

Gebedshuizen zijn gesloten.

Maatregel 4

Alle groeps- en contactsporten zijn verboden.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is verboden. Voor personeel van essentiële diensten geldt hierop een uitzondering. Het transport zal door desbetreffende bedrijven georganiseerd worden.

Maatregel 6

In deze periode gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn op maandag, woensdag en vrijdag open voor het publiek onder strikte naleving van de protocollen.

 1. Supermarkten
 2. Bakkerijen
 3. Navolgende vluchten zijn toegestaan in het Surinaams luchtruim:
  1. Brazilië: uitsluitend cargo en outbound personenverkeer;
  2. Cuba: uitsluitend cargo en outbound personenverkeer;
  3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan;

  Nederland, Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor essentieel personenverkeer.

 4. Bouwmaterialen zaken

De navolgende sectoren zijn dagelijks open onder strikte naleving van de protocollen

 1. De vaccinatie en Swab posten
 2. Voedselproducenten en – distributeurs
 3. Extractieve industrie (goudmaatschappijen en de essentiële diensten en groepen zoals aangegeven in het Presidentieel besluit

Maatregel 7

Navolgende vluchten zijn toegestaan in het Surinaams luchtruim:

 1. Brazilië: uitsluitend cargo en outbound personenverkeer;
 2. Cuba: uitsluitend cargo en outbound personenverkeer;
 3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan;

Nederland, Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor essentieel personenverkeer.

Vanuit het buitenland naar Suriname mogen reizen, uitsluitend mensen die:

 1. Aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
 2. In het bezit zijn van een negatieve PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
 3. Zeven (7) dagen na aankomst in verplichte zelf-thuisquarantaine gaan.

De grenzen met Guyana en Frans Guyana zullen, met uitzondering voor essentieel personenverkeer, gesloten gedurende deze periode.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, medicamenten voorziening en voor noodgevallen.

 Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, thuis of op een daartoe aangewezen locatie, of opgenomen in een ziekeninrichting, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun strikt verboden om de vorengenoemde plekken te verlaten en zich elders te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Overheidskantoren zijn gesloten. Slechts zeer essentiële overheidsdiensten zijn met minimale bezetting open.

Maatregel 11

Het toezicht op de naleving van algemene COVID-19 protocollen op de werkvloer wordt opgevoerd, door de aanwijzing van een functionaris door de werkgever, die speciaal hierop moet toezien.

Maatregel 12

Alcoholgebruik voor en nabij winkels en supermarkten is niet toegestaan. Ook het onnodig ophouden rond winkels en supermarkten is niet toegestaan.

Maatregel 13

Alle markten zijn gesloten. Marktverkopers, groente- en fruitventers mogen hun waar niet langs de straat/weg aanbieden.

Maatregel 14

Voor alle winkels die onder voorbehoud open mogen geldt het volgende

 1. Max 10 klanten simultaan in de zaak (met uitzondering van winkelpersoneel)
 2. Uitsluitend volwassenen mogen boodschappen doen (18+jr).
 3. Er mag per gezin slechts 1 (een) volwassen persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere zaken die volgens het protocol zijn opengesteld
 4. Strenge handhaving zal plaatsvinden, bij het niet naleven zullen bedrijfsvergunningen ingetrokken worden

Maatregel 15

Scholen zijn tot nader order gesloten.

 Extra vermelding:

1. Op eenieder wordt een beroep gedaan om de regels en maatregelen strikt na te komen, teneinde de verspreiding van het COVID19 virus te voorkomen en het beheersbaar te houden.

 1. Op eenieder wordt het beroep gedaan om elke overtreding van deze maatregelen terstond te melden aan de POLITIE of andere handhavingsorganen (115, 178)

Opmerking;

Op de bevolking doen wij een beroep thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Wij brengen nogmaals in herinnering dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is. Met name in openbare ruimten, voertuigen en in de nabijheid van groepen mensen. Laat u zich reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk testen en isoleert u zich van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.

COVID19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn:

– Koorts (temp vanaf 37,5°C) zonder duidelijke andere oorzaak (of koortsig gevoel)

– Hoesten

– Verlies van smaak of reuk

– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

– Diarree of braken

– Misselijkheid

– Vermoeidheid

– Koude rillingen

– Kortademigheid

– Keelpijn

– Verwardheid

– Hoofdpijn (actief vaak achter de oogbollen)

– Loopneus

– Algehele malaise/algeheel onwel bevinden

– Ontsteking aan handen of voeten

Tot slot zij vermeld dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG: www.bogsuriname.com