De Boodschap
Volksgezondheid

COVID-19-maatregelen worden vooralsnog gecontinueerd  

Heden, 15 januari 2021, heeft het Outbreak Management Team in een evaluatiemeeting de COVID-19-statistieken van de afgelopen week besproken. Het gemiddelde aan dagelijkse nieuwe positief geteste personen is nog steeds te hoog. Dat zijn nu ongeveer 79 nieuwe infecties per dag. Daarnaast zijn de meeste besmettingen te herleiden tot een periode rond de jaarwisseling.

Vanwege het hoge aantal actieve gevallen is de druk op het zorgpersoneel verder toegenomen in de afgelopen week. Het ministerie van Volksgezondheid doet er alles aan om nochtans kwalitatief goede gezondheidzorg aan te bieden aan elke besmette persoon.

De “R”, ofwel het reproductiviteitsgetal, heeft in de afgelopen week een lichte daling vertoond en is momenteel rond 1. Het positiviteitspercentage is in de afgelopen gedaald van 27% naar gemiddeld 21%, met een gemiddelde van 18% in de afgelopen 3 dagen. In de afgelopen 7 dagen zijn er 8 personen komen te overlijden als gevolg van COVID-19-besmetting.

In de afgelopen week is, zoals was afgesproken, overgegaan tot heropening van de markten, te weten: Centrale Markt Paramaribo en de “Noodmarkt” aan de Kankantriestraat te Abrabroki. Dit heeft plaatsgevonden na goede inspectie en aanpassing van de martken in overleg met de werkgroep Protocollen van het Outbreak Management Team.

De regering heeft besloten aan de hand van de weekevaluatie, dat de huidige maatregelen vooralsnog gecontinueerd worden voor een week. De regering zal de komende week verder evalueren en middels persconferenties de samenleving informeren met betrekking tot de infectietrend. Intussen zal met de diverse sectoren die nu nog gesloten zijn, gewerkt worden aan verdere aanscherping van de protocollen.

“Het is duidelijk dat wij nu, gezien het aantal besmettingen, nog steeds op een gefaseerde wijze de diverse sectoren zullen openstellen. Echter laat de situatie zoals die nu is, het nog niet toe.” Aldus het COVID-19 Clusterteam van ministers.