De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

COVID-19-protocollen worden niet voldoende nageleefd

Bij de clusterinspecties, die uitgevoerd worden in het kader van de controle en naleving van de COVID-19-protocollen, is geconstateerd dat de protocollen nog steeds niet voldoende nageleefd worden. Er zijn nog steeds bedrijven, die geen diensten mogen bieden aan het publiek, maar waar veel samenscholing plaatsvindt. Opvallend is ook dat bij de samenscholing van de burgers, de maatregelen vaak genoeg niet in acht worden genomen zoals een mond- en neusbedekking op hebben, handen regelmatig desinfecteren en 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Zoals eerder aangekondigd worden ook uitvaartdiensten gecoördineerd door het clusterteam en worden vuurwerkwinkels geïnspecteerd.  Op 28 december waren er meer dan 30 bedrijven gesloten die niet behoren tot de essentiële diensten.

Het clusterteam, bestaande uit verschillende ministeries, benadrukt de urgentie van de COVID-19-protocollen nogmaals. Naar aanleiding van de gestegen besmettingsgevallen is de dagelijkse inspectie opgevoerd ter bescherming van de werkgevers, werknemers als de burgers die gebruik maken van de diensten. Bij het niet (voldoende) naleven van de protocollen worden boetes opgelegd en bij directe gevaar wordt overgegaan tot sluiting van het bedrijf.

Bedrijven van onder andere de gebieden Kwatta, Noord, Centrum en de Indira Gandhiweg zijn gesloten vanwege het niet behoren tot de essentiële diensten en of het niet naleven van de protocollen.  Niet alleen de bedrijven, maar ook de burgers dienen zich daaraan te houden.