De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

COZA adviseert consument voor vermindering energieverbruik

Wereld Consumentenrechten Dag is een jaarlijks evenement dat op 15 maart wordt gevierd om het bewustzijn over consumentenrechten te vergroten. Het thema van dit jaar is “Empowering consumers through clean energy transitions” welke betekent consumenten stimuleren om zoveel als mogelijk gebruik te maken van schone energie. Aan de hand van het thema adviseert de afdeling Consumenten Zaken (COZA) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) de consumenten om hun energie verbruik te verminderen. Het is goed voor het milieu en de portemonnee.

De afdeling Cosumenten Zaken is sinds 1 februari 2013 ingesteld en vanaf dat jaar wordt Wereld Consumentenrechten Dag ook in Suriname gevierd. Deze afdeling met als waarnemend hoofd Graciëlla Chin-A-Foeng-Hardjopawiro is er om de consumenten te beschermen en om consumenten bewust te maken van hun rechten en plichten. Uit een enquête onderzoek van de afdeling Consumenten Zaken is er geconcludeerd dat de meeste consumenten niet weten dat de consument rechten en plichten heeft. Het is daarom heel belangrijk dat deze dag gevierd wordt. De consumenten vormen volgens COZA een risicogroep als het gaat om economisch verkeer.

Volgens Chin A-Foeng is er in Suriname nog geen speciale wetgeving die de consumenten beschermt. De visie van deze afdeling is het maximaliseren van consumentenbescherming d.m.v. het waarborgen van de gezondheid van de consument en productveiligheid, evenzo het stimuleren van de economische concurrentie (mededinging), efficiëntie en innovatie teneinde consumenten goed geïnformeerde keuzes te laten maken en algehele toegang te bieden tot ethische en competente marktaanbieders wat duurzame consumptie tot gevolg zal hebben.