De Boodschap
Volksgezondheid

Cubaanse ambassadeur brengt bezoek aan minister Volksgezondheid

Van links naar rechts: Medisch coördinator van Cuba, Ambassadeur van Cuba, Igor Azcuy en minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin.

De ambassadeur van Cuba, de heer Igor Azcuy bracht samen met zijn medische coördinator een bezoek aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit vond plaats op 18 augustus jongstleden.

Tijdens het gesprek tussen de ambassadeur en de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, werd de nadruk gelegd op de medische samenwerking tussen Suriname en Cuba. Deze samenwerking betreft de Cubaanse artsen die momenteel op verschillende plaatsen in Suriname vertoeven en diensten verlenen binnen de gezondheidssector.

Minister Ramadhin maakte aan de ambassadeur kenbaar dat er enkele uitdagingen/problemen zijn waarvan de taalbarrière onder andere deel van maakt. Tevens benadrukte hij dat sinds zijn aantreden als minister er een proces van evaluatie is opgezet. Volgens de minister zal er een evaluatierapport opgemaakt worden om na te gaan of het doel, waarom de Cubaanse artsen naar Suriname gehaald werden, bereikt is. Er zal grondig gekeken worden op welke wijze Suriname verder zal gaan in samenwerking met Cuba. Tot slot zijn er afspraken gemaakt dat alles wat de Cubaanse artsen regardeert, de Cubaanse ambassadeur ook bij betrokken zal worden.

Ambassadeur Azcuy heeft zijn medewerking toegezegd door goed te communiceren met Suriname tijdens het geheel proces.