De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Dag der Agrariërs: Dank aan alle agrariërs

Dag der Agrariërs

Tijdens de opening van de Suriname Agriculture & Food Event (SAFE) in 2014, werd 8 oktober uitgeroepen tot Dag der Agrariërs.

Op deze bijzondere dag wordt stil gestaan bij de bijdrage die geleverd wordt door agrariërs en alle andere stakeholders in de sector, aan het garanderen van de voedselzekerheid in Suriname. Deze zekerheid beschouwen we vaak als vanzelfsprekend en we gaan regelmatig voorbij aan de vele offers die worden gebracht in deze industrie.

“Probeert u zich een voorstelling te maken van een situatie waar er geen voeding beschikbaar is; geen groenten, fruit, vlees of vis”. De garantie op voedselzekerheid en voedselveiligheid is de basis waarop ons voortbestaan gestoeld is.

Agribusiness biedt hoop

De vele economische uitdagingen waarmee wij vandaag de dag te kampen hebben, kunnen deels worden opgelost door te investeren in onze agrariërs. De agro-industrie heeft veel voordelen, is duurzaam, schept werkgelegenheid, bespaart en genereert deviezen. De voedselketen moet in dit kader over de volle breedte worden gezien. Deze bestaat naast agrariërs ook uit de toeleveranciers, verwerkers, transporteurs en wederverkopers.

Investeren in agribusiness

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) initieert en ondersteunt daarom vooral programma’s gericht op de ontwikkeling van de waardeketen, innovatie, verwerking en export. De agrarische sector moet aantrekkelijk worden gemaakt, vooral voor jongeren en vrouwen. Hiermee kunnen we zorgen voor een verschuiving van de grote interesse in de ambtenarij naar interesse in de productiesector.

Knelpunten

De problemen waarmee de agrariërs kampen zullen in overleg met de sector versneld worden aangepakt. Knelpunten zoals financiering voor projecten, research & development (R&D), ziektebestrijding, irrigatie, afzet en beschikbaar stellen van gronden voor agrarische doeleinden hebben de onverdeelde aandacht van het ministerie.

Nieuwe kansen

De huidige economische crisis en de effecten van de COVID-19 pandemie hebben ook onze agrariërs zwaar getroffen. Maar zij bieden naast uitdagingen ook nieuwe kansen.

Ik spreek hierbij mijn hartgrondige dank uit aan alle agrariërs voor hun inzet, toewijding en vooral voor hun veerkracht.

Tot slot wens ik te benadrukken dat het ministerie van LVV samen met de sector alle mogelijke maatregelen zal treffen om de agro-industrie in stand te houden, verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen.