De Boodschap
Kabinet van de President

Dc Deel bezoekt dorpen langs Lawa- en Tapahonirivier

Districtscommissaris Henk Deel van het ressort Tapanahoni heeft eerder deze week samen met een team van zijn commissariaat, vanuit zijn standplaats Stoelmanseiland werkbezoeken afgelegd aan de gemeenschappen langs de Lawa- en Tapanahonirivier. Hoewel de fysieke omstandigheden van het gebied niet zo gunstig zijn, is de huidige omstandigheid niet dreigend. Enkele nederzettingen zitten nog altijd onder water en een groep personen is opgevangen in het bestuurscentrum van Stoelmanseiland. De burgervader verwacht wel een stijging van het water aangezien het nu de regenperiode is. Door de hoge waterstanden zijn de kostgronden behoorlijk aangetast.

De gemeenschap kijkt uit naar hulp van de overheid, maar die is vrijwel uitgebleven in het ressort Tapanahoni. De dc heeft goed contact gehad met de gemeenschappen. Samen met hen wordt eraan gewerkt dat zij zich weerbaar kunnen maken tegen de hoge waterstanden, die een steeds terugkerend verschijnsel zijn. Met verschillende gemeenten aan de Franse kant zijn de intenties kenbaar gemaakt om gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen voor de gemeenschappen aan beide kanten van de rivier. Het ligt in de bedoeling om voor wat dit betreft op korte termijn bij elkaar te komen. Vooralsnog zal er in geval van noodsituatie met elkaar worden afgestemd om effectief hulp te verlenen.

In het dorp Manlobi en omgeving aan de Tapanahoni zijn de wensen en oplossingen van deze gemeenschappen tijdens een krutu naar voren gebracht. De kapiteins hebben onder andere hun dank uitgesproken aan het adres van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de burgervader voor hun inzet om de stroomgenerator van de dorpen te herstellen. Er is ook nadrukkelijk gevraagd om trainingen aan zij die de machine bedienen. Ook is de wens voor straatverlichting in de verschillende dorpen kenbaar gemaakt.

Dc Deel heeft de gemeenschappen voorgehouden dat de regering nog steeds bezig is met de uitvoering van het Herstelplan. Zaken zijn niet zo snel verlopen, maar de regering is nog altijd op schema. De burgervader gaf ook aan dat hij pas een jaar en een maand in functie is. Met de gemeenschap was afgesproken dat er prioriteit zou worden gegeven aan het bestuurscentrum Stoelmanseiland. Verder was het duidelijk dat voor het eerste jaar vrijwel niets gerealiseerd zou kunnen worden. Het centrum is wel volledig schoongemaakt. Momenteel is de burgervader bezig met het operationeel maken van het bestuurscentrum. Verder heeft het commissariaat het opzetten van een Bureau voor Burgerzaken (BvB) in voorbereiding. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt ook gewerkt aan een kantoor op Stoelmanseiland. Andere projecten die in de planning liggen, zijn een sportcentrum, de aanleg van aanmeersteigers, aanpak van het vliegveld alsook de drinkwatervoorziening.

Tijdens de krutu in de dorpen Poeketie en Sangamasoesa is om leidingwater gevraagd voor Poeketie. Momenteel is de aanleg van het elektriciteitsnet dat loopt van Sangamasoesa tot Kisai in uitvoering. De lokale gemeenschap wil graag beter hierin betrokken, in die zin van werkgelegenheid tijdens en na de bouw. Het steeds uitblijven van de betalingen door Sociale Zaken is ook een kwestie, waarvoor aandacht is gevraagd. In sommige gevallen is er een achterstand van drie jaar. De gemeenschappen van Manlobi en omgeving en Poeketie zijn niet te spreken over de sluiting van de scholen in het ressort. Zij menen verder dat er heel weinig wordt geïnvesteerd in onderwijs in het gebied.

Aan de burgervader is gevraagd alle noden naar de verantwoordelijke instanties door te geleiden. De bewoners hebben het op prijs gesteld dat zij de gelegenheid zijn geweest hun pijnpunten aan te kaarten en kijken uit naar de aanpak. Dc Deel vroeg de gemeenschappen zich ook in te zetten, open en eerlijk te communiceren en gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van het ressort Tapanahoni.