De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Dc Erwin Linga: “Nationaal gevoel bij Srefidensi landelijk aanwakkeren”

In zijn Srefidensi boodschap ter gelegenheid van 47 jaar Onafhankelijkheid stelt districtscommissaris Erwin Linga van het bestuursressort Boven-Coppename in het district Sipaliwini, dat het nationaal gevoel bij de herdenking en viering van Srefidensi nationaal aangewakkerd dient te worden. “Op 25 november 1975 verkreeg Suriname staatkundige onafhankelijkheid. We zijn als jonge natie door vele turbulente perioden heengegaan. “Ons land gaat momenteel door een diep dal en grote delen van de bevolking hebben het bijzonder zwaar.”

“De inkomsten van het land zijn momenteel beperkt. Door gebrek aan middelen is het voor verschillende actoren haast onmogelijk om werkzaamheden optimaal uit te voeren. Ook voor de districtscommissarissen zijn in de huidige omstandigheden de mogelijkheden beperkt. Desondanks zetten wij ons dagelijks in voor het welzijn van burgers in het verzorgingsgebied,” stelt dc Linga. De burgervader geeft aan dat bij Srefidensi het belangrijk is, landelijk naar elkaar toe te komen. “Wij moeten omkijken naar elkaar en elkaar ondersteunen. Dorpsbewoners in het verzorgingsgebied hebben het enorm zwaar. De mogelijkheden voor bewoners van onder andere Donderskamp, Corneliskondre en Witagron zijn beperkt. Maar het zijn volwaardige burgers van ons land en zij dragen ook bij tot hetgeen wij als Suriname ervaren. De bewoners herdenken Srefidensi op hun eigen manier. Het is belangrijk dat wij deze Surinamers naast alle andere bewoners meenemen bij het ontwikkelen van ons land. Hierdoor kunnen wij een solide basis leggen voor de komende generaties,” besluit dc Linga.

Namens de bewoners van het binnenland en in het bijzonder, het bestuursressort Boven-Coppename, worden alle landgenoten gefeliciteerd met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid. God zij met ons Suriname.