De Boodschap
Kabinet van de President

Deel servicestations normaal open; EZ bereid te bemiddelen

Hoewel de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB) na een spoed algemene ledenvergadering op donderdag 8 juli 2021 heeft besloten om vandaag, vrijdag 9 juli, in actie te gaan, zijn enkele pompstations normaal voor het publiek. Roy Boedhoe van Roy Boedhoe Enterprises garandeert dat landelijk alle RBE-servicestations normaal openblijven.

Het SSEB-bestuur heeft gisteren een gesprek gehad met een bemiddelingsteam bestaande uit deskundigen van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) en het ministerie van Financiën en Planning.

Het ministerie (EZ) benadrukt bereid te zijn een brugfunctie te vervullen om een oplossing te helpen zoeken voor de kwestie tussen de SSEB en desbetreffende oliemaatschappijen.