De Boodschap
Kabinet van de President

Defensie bezig met voorbereidingen wet op biologische wapens

Het ministerie van Defensie is bezig met het voorbereiden van een wet op biologische wapens. Dit liet minister Krishnakoemarie Mathoera weten op de maandelijkse persconferenties van Defensie op maandag 14 maart 2022. Suriname is lid van heel wat internationale verdragen die te maken hebben met non-proliferatie en ontwapening. Volgens de bewindsvrouw is het lid zijn van deze verdragen niet voldoende en zullen wij ook moeten voldoen aan de gestelde eisen. “Als land moeten wij ook voldoen aan de internationale regels”, aldus de minister. In dit kader zal er een workshop op 16 en 17 maart georganiseerd worden door het ministerie van Defensie in samenwerking met de United Nations.

Tijdens deze tweedaagse sessies zal de nadruk gelegd worden op het gebruik van massa vernietigingswapens oftewel Nucleaire, biologische en chemische wapens en hun bestanddelen. Minister Mathoera vindt het daarom heel belangrijk dat Suriname ook haar wetgeving in place heeft, die het gebruik van deze wapens ook verbiedt. Zij geeft aan dat er reeds een chemisch wet ter goedkeuring is ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA). Ook worden er samen met de Verenigde Naties (VN), lokale en internationale stakeholders en verschillende ministeries voorbereidingen getroffen voor een conceptwet op biologische wapens.

Naast deze wetten, wil het ministerie zich ook inzetten voor een wet op een overlijdens fonds voor militairen. De Defensie-minister geeft aan dat het heel belangrijk is om een fonds te creëren voor de militairen. Ze merkt op dat bij overlijdensgevallen is gebleken dat huisgenoten van militairen in moeilijke posities komen te verkeren, omdat zij de kosten van een uitvaart niet kunnen dragen. Daarom vindt de minister het van belang om een solidariteitsfonds op te zetten als financiële hulp.