De Boodschap
Defensie

Defensie en SDNG bespreken lopende en nieuwe projecten

Om de banden tussen de South Dakota National Guard (SDNG) en het ministerie van Defensie verder te verstevigen, heeft de brigadegeneraal Deborah Bartunek, director of the joint staff of the SDNG, afgelopen week een ontmoeting gehad met minister Krishnakoemarie Mathoera en de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen. De functionarissen hebben onder andere gesproken over de lopende en nieuwe projecten in het kader van het state partnership programma, welke al 17 jaren bestaat. Eén van de nieuwe projecten die besproken is, heeft betrekking op de elektriciteitsvoorziening op Stoelmanseiland. “Als Defensie proberen we onze detacheringsposten uit te breiden en zo goed mogelijk te faciliteren en Stoelmanseiland heeft op dit ogenblik onvoldoende schone energie. Stoelmanseiland heeft naast een detacheringspost van het leger ook scholen, een medische post, politiepost en meerdere overheidskantoren. Als we een elektrificatieproject daar uitvoeren met Hydro energie, dan kunnen alle stakeholders meeprofiteren”, benadrukt de minister.

Het South Dakota en Suriname partnerschap omvat niet alleen gezamenlijke militaire uitwisselingen, waaronder trainingen voor militairen, maar ook humanitaire activiteiten, waaronder gratis medische en tandheelkundige diensten, informatie-uitwisseling over gevaarlijke stoffen, noodhulp na rampen en noodoperaties, en renovatie van gebouwen, waaronder schoolgebouwen. Zo zijn er in de afgelopen twee jaren zeker 6 scholen gerenoveerd. In april dit jaar zijn er renovatiewerkzaamheden ter waarde van 90.000 US dollars uitgevoerd op de OS Blauwgrond, OS Mariënberg en OS Brokopondo. Er is ook schoolmateriaal gedoneerd. Soortgelijke projecten zullen in de komende periode weer worden uitgevoerd.

Ook de Women Peace and Security (WPS) activiteit is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking. Brigadegeneraal Bartunek gaat de historie in als de eerste vrouw die de rang van brigadegeneraal heeft gehaald bij de SDNG. Volgens minister Mathoera is de brigadegeneraal daarom ook een inspiratie voor Surinaamse vrouwen in het Nationaal Leger. “Onze vrouwen kunnen dus ook generaal of bevelhebber worden. Zij kunnen ook leidinggeven aan krijgsmachtsdelen”, stelt de bewindsvrouw. Brigadegeneraal Bartunek heeft tijdens haar bezoek ook afzonderlijke gesprekken gevoerd met kolonel Jerry Slijngard, coördinator NCCR, en kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het IDO, en zijn staf.