De Boodschap
Defensie

Defensie organiseert succesvolle eerste editie Veteranendag

Om de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen en oudgedienden van het Nationaal Leger te bevorderen, is op dinsdag 8 augustus 2023 de eerste editie van de Veteranendag in de Memre Buku Kazerne georganiseerd. Een hoogtepunt van deze dag was het defilé van veteranen en militairen. Hierna mochten de aanwezigen verder genieten van een optreden van de ex-militair Ruben Silvin, muziek, sport en spel.

Zowel minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, kolonel Adolf Jardim en SREM-directeur luitenant-kolonel Petrus Wasimin bedankten de aanwezige veteranen voor het harde werk en de strijd die zij hebben geleverd voor land en volk. Het ligt in de bedoeling dat deze dag onderdeel wordt van het defensiebeleid en zo ook een jaarlijks terugkerend karakter krijgt.

Het binnenlands conflict, dat op 21 juli 1986 begon, werd officieel op 8 augustus 1992 beëindigd. Volgens kolonel Kioe A Sen kunnen de inspanningen die het defensiepersoneel tijdens het conflict heeft gepleegd, niet worden afgedaan met gewoon een schouderklopje of dankzegging. Ook de trauma’s en levens die te betreuren zijn, kunnen niet worden afgedaan met een simpele sorry. “Dit conflict, hoe erg het ook was, dienen we te memoreren. En dat zoiets zich nooit meer mag voordoen. Het is ook belangrijk dat de generaties van nu en van de toekomst leren uit het verleden. Deze Veteranendag wordt opgedragen aan al onze veteranen en oudgedienden. Laten we vooral de broederschap vieren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden”, stelde hij.

De legerbevelhebber benadrukte dat de veteranen vaker uitgenodigd zullen worden bij evenementen. Enkelen van hen zullen gevraagd worden om hun kennis te delen met de jongere militairen. “U bent reeds uitgestroomd als actief dienende, maar de relatie blijft bestaan”, aldus de legertopman. Minister Mathoera onderstreepte hetgeen de bevelhebber heeft aangegeven. Zij stelde dat zo een activiteit voor veteranen en ex-militairen belangrijk is, omdat het gaat om mensen die gestreden hebben voor land en volk. “En dit kunnen wij nimmer vergeten. Wij moeten hun verdiensten blijven erkennen en de waardering blijven geven. Zij zijn een inspiratie voor andere militairen vanwege de vele offers die zij hebben gebracht”, benadrukte de minister. Zij gaf aan dat de Veteranendag integraal onderdeel zal worden van het HRM-beleid met betrekking tot de ex-militairen en gepensioneerden.