De Boodschap
Defensie

Defensie werkt aan verbeterde voorzieningen voor militairen

Het ministerie van Defensie heeft in overleg met de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) een traject uitgezet voor het verbeteren van de voorzieningen ten behoeve van militairen. Per 1 oktober 2022 is de toegekende resocialisatietoelage aan ex-militairen verhoogd naar SRD 500 en de invaliditeitsuitkering naar SRD 1200. Ook bijzondere toelages voor militairen zijn verhoogd met bedragen tussen SRD 300 en SRD 500. Dit heeft minister Krishnakoemarie Mathoera meegedeeld tijdens een persconferentie, welke gehouden is op 9 november 2022 op haar departement.

Het ministerie is bezig de laatste hand te leggen aan een eigen overlijdens- en begrafenisfonds voor alle militairen. “Voor eind van het jaar willen wij dit finaliseren. Hiervoor zullen alle militairen in een solidariteitsfonds deelnemen, waarbij zij elke maand een X-bedrag betalen. Bij elk overlijden zal mogelijk tussen SRD 25.000 en SRD 30.000 worden uitgekeerd, zodat de persoon in staat is zijn geliefde een waardige uitvaart te geven.” Ook de voorziening voor een goedkope lening binnen het defensieorgaan is van SRD 3000 opgeschroefd naar SRD 5000. “Dit is niet helemaal toereikend, maar wel goed te gebruiken.”

Verder zegt de minister dat vanuit het departement sinds vorig jaar besloten is om na te gaan hoe de militairen beter tegemoet te komen met medische zorg. Na brieven vanuit verschillende leidinggeven en officieren is besloten een werkgroep te installeren. Intussen is de overeenkomt voor basis medische voorzieningen met SZF verruimd naar premium medische voorzieningen voor militairen en hun gezin, alsook gepensioneerden. Ook met de tandartsen zal een nieuwe overeenkomst gemaakt worden, zodat ook deze zorg aan militairen gegarandeerd is.

De bewindsvrouw benadrukt dat er geen conflict is met de VRM. Er is nauw contact met de organisatie en het ministerie reageert over het algemeen binnen enkele dagen op brieven van de vakbond. Minister Mathoera zegt dat inspraak en medezeggenschap van eminent belang zijn in elk proces van transitie binnen de organisatie. “Dat moet ook omdat de ontwikkelingen en veranderingen blijven voortgaan en wij moeten vanuit de organisatie daarop inspelen.”

Als gevolg van het wegvallen van medici van het Militair Hospitaal is besloten de arts die lijfelijk in de kazerne aanwezig was, in te zetten bij het ziekenhuis. Dit om de continuïteit van de dienstverlening en medische behandeling voor eenieder te garanderen. Volgens de bewindsvrouw is het proces om meer artsen aan te trekken reeds ingezet. Voor wat betreft de ex-militairen zullen zij die specialistische zorg behoeven – als gevolg van de aantasting van de mentale gesteldheid vanwege de dienst – gegarandeerd die zorg vanuit het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) zullen krijgen. Betalingsachterstanden die er waren zijn reeds ingelopen. Verder zijn er met de VRM afspraken gemaakt voor gestructureerd overleg, tenminste vijf keer per jaar. Partijen zullen elkaar met respect bejegenen alsook militaire gebruiken en regels correct toepassen. “We hebben deze afspraken gemaakt in een gemoedelijke sfeer”, aldus minister Mathoera.