De Boodschap
Kabinet van de President

Delegatie van Royal Schiphol Group heeft onderhoud met regeringsdelegatie

Het helpen ontwikkelen van de Surinaamse luchtvaartsector en het bekijken van mogelijkheden voor een internationale luchthaven in Nickerie. Deze onderwerpen zijn op donderdag 21 april 2022 onder meer aan de orde geweest tijdens een onderhoud tussen vertegenwoordigers van de Royal Schiphol Group en een delegatie van de Surinaamse regering. Het betrof een kennismakingsbezoek van de delegatie uit Nederland, dit in navolging van het in 2021 getekende Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Surinaamse en Nederlandse luchthaven.

Tijdens het onderhoud, dat plaatsvond op het Kabinet van de President, hebben partijen zich gebogen over het upgraden van de Surinaamse luchthavens. De regeringsdelegatie bestond onder andere uit de ministers Albert Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Verder zat ook Narpath Bissumbhar aan als president-commissaris van de NV Luchthavenbeheer.

Het ligt in de bedoeling een scan te maken van Johan Adolf Pengel International Airport en na te gaan wat het huidige bestand is aan faciliteiten en personeel. Verder zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor een internationale luchthaven in Nickerie. Wat dit laatste betreft zal men zich in de beginfase richten op regionale vluchten met middelgrote vliegtuigen. De Royal Schiphol Group zal inkomen met kennisoverdracht en training alsook steun aan de NV Luchthavenbeheer.

“Het is de bedoeling dat onze internationale luchthaven zich verder zal positioneren volgens de planning van de regering om toerisme te faciliteren en de hub functie te vervullen in de olie- en gasindustrie”, stelt minister Jubithana. Hij geeft aan dat er nu al sprake is van een zware belasting en een uitdaging bij het afhandelen van bagages wanneer twee vliegtuigen kort na elkaar landen. “Dit moet dus verbeterd worden als Suriname wil fungeren als hub in de regio en passagiers conform internationale standaarden wil faciliteren.”