De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Dependance AWJ in Groningen krijgt klachtenbureau Arbeidsinspectie

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) zal zijn dependance in Groningen in het district Saramacca transformeren en een nieuwe bestemming geven. Was het zo dat de bedoelde dependance zich in de afgelopen jaren richtte op de registratie van werkzoekenden en vacatures en op de bemiddeling tussen werkzoekenden en bedrijven in het district, vanaf 1 januari 2023 zal dit bijkantoor zich meer richten op de ondersteuning van het directoraat Arbeidsinspectie, zoals het toezien op de naleving van de Surinaamse arbeidswetgeving in Saramacca. Naar aanleiding hiervan heeft minister Steven Mac Andrew van AWJ op dinsdag 20 december 2022, een werkbezoek gebracht aan het personeel van de dependance en heeft hij zich ter plekke georiënteerd. Hij werd vergezeld van de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, en de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson.

Volgens minister Mac Andrew moet de reorganisatie worden gezien in het kader van recente ontwikkelingen op het beleidsgebied Arbeidsmarkt. Zo is gebleken dat er in het district een afname is van de fysieke registratie en bemiddeling. Dit kan volgens de bewindsman komen door de introductie, enkele maanden geleden, van de digitale registratie van vacatures en werkzoekenden, waardoor zowel bedrijven als werkzoekenden de digitale registratie en bemiddeling boven de fysieke aanmelding prevaleren. Hij sluit ook niet uit dat de afname mogelijk te maken kan hebben met een afname van economische activiteiten in Saramacca.

De minister geeft verder aan dat er voor de Arbeidsinspectie veel werk aan de winkel is in het district, waar vele werknemers in loondienst zijn en waarbij werkgevers zich niet altijd houden aan de arbeidswetgeving. De bewindsman benadrukte dat de Arbeidsinspectie een belangrijke rol heeft te vervullen in het streven naar decent work voor iedereen, dus ook de werknemers in Saramacca. De minister heeft aangekondigd dat het hulpkantoor als een Claims Controle Centre van de Arbeidsinspectie (klachtenbureau) zal functioneren, waarbij werknemers en werkgevers in hun district terecht kunnen voor inlichtingen en klachten. Hij geeft verder aan dat het personeel zal worden getraind om invulling te kunnen geven aan de nieuwe taken en uitdagingen.

De dependance van het ministerie in Saramacca is al langer dan 20 jaren ondergebracht in het pand van het commissariaat. In het prille begin werd er vanuit dit hulpkantoor door het ministerie, het samenwerken onder zelfstandigen gestimuleerd in coöperatief verband. Ook vond de begeleiding van coöperaties in het district door de raad van Coöperatiewezen, een werkarm van het ministerie, vanuit dit kantoor plaats.