De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Dependance Jeugdzaken Commewijne in gebruik genomen

De dependance van het Onderdirectoraat Jeugdcentra, directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is in gebruik genomen. Voorheen was het onderdirectoraat kosteloos ondergebracht bij het Nini Harpal Sportcentrum. Vanwege de niet-representatieve accommodatie heeft minister Rishma Kuldipsingh tijdens haar werkbezoek aan Commewijne kort na haar aantreden, aangegeven dat er gezorgd zal worden voor een geschikte accommodatie. De ingebruikname van de dependance, gelegen aan de Hadji Iding Soemita weg no. 45, heeft op vrijdag 13 augustus plaatsgevonden.

Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft het personeel bemoedigd om zich te blijven inzetten voor het boeken van resultaten. Ook vertrouwt zij erop dat middels een goede samenwerking doelen zullen worden behaald ten behoeve van de jeugd. De directeur heeft haar dank uitgesproken voor de bijdrage van alle betrokken actoren om het personeel te kunnen voorzien van een geschikte accommodatie.

Minister Kuldipsingh heeft haar dank uitgesproken aan de familie Harpal die de afgelopen 7 jaren het onderdirectoraat kosteloos heeft gehuisvest. Zij heeft het personeel bedankt voor het geduld dat zij heeft opgebracht om onder niet representatieve omstandigheden toch te verschijnen voor de dienst. De minister heeft ook het personeel gemotiveerd om hun bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van vooral de jeugd. De waarnemend coördinator van de dependance, Shanta Ramjatan-Tika heeft het districtsplan van Commewijne overhandigd aan de bewindsvrouw. Minister Kuldipsingh heeft het personeel succes en een goede samenwerking toegewenst op de nieuwe locatie en kijkt uit naar resultaten en de zichtbaarheid van het ministerie in Commewijne.