De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

Directoraat Toerisme werkt aan operationalisering Suriname Toerisme Autoriteit

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), specifiek het Directoraat Toerisme, heeft als doel om een bedrijf of consortium te contracteren voor de operationalisering van de Suriname Toerisme Autoriteit (STA) en het opstellen van maximaal 3 staatsbesluiten op basis van de recent aangenomen toerisme wetten. De operationele aspecten omvatten het bijwerken van het businessplan uit 2005 in samenwerking met het ministerie, de Raad van Toezicht (RVT) en de toerismesector in de ruimste zin des woords.

Deadline voor indiening : 2 weken na ontvangst.

Voor meer informatie : 8772075 of bellen naar het Directoraat Toerisme

Zie ook het document in de onderstaande link betreffende Terms of Reference voor de oprichting en operationalisering van de Suriname Toerisme Autoriteit (STA):

ToR (Suriname Toerisme Autoriteit) STA