De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Directoraat Veeteelt start registratie melkveehouders Kwatta

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) start per maandag 17 juli aanstaande met het in kaart brengen van de melkveehouders voor wat betreft de gezondheidsstatus van hun kudde en management in het ressort Wanica-A dat het Kwattagebied behelst. In het kader van de registratiewerkzaamheden is er op vrijdag 14 juli 2023 een teach- in gehouden voor de LVV’ers die het veld in gaan.

Er zullen mestmonsters bij de melkveehouders afgenomen worden door de veeteeltvoorlichters en deze monsters zullen in het Veterinair Laboratorium onderzocht worden op voorkomende parasieten. Daarnaast worden er Global Positioning System punten op de melkveebedrijven aangebracht, voor de opbouw van een visuele database, waarna een digitale kaart vervaardigd zal worden. Hiermee zal af te lezen zijn waar de melkveebedrijven zich bevinden. Ook zullen de veeteeltvoorlichters middels een enquêteformulier die de melkveehouders zullen worden gevraagd in te vullen, meer bruikbare informatie inwinnen.

De burgerij wordt geïnformeerd dat de veeteeltvoorlichters allereerst telefonisch contact zullen opnemen met de melkveehouders. Bij aankomst op locatie dienen de LVV’ers zich verplicht te legitimeren. Voor de uitvoering van dit project in het ressort Wanica-A wordt ruim 3 weken uitgetrokken. Op de melkveehouders wordt een beroep gedaan om hun medewerking te verlenen in het belang van een gezonde melkveestapel.