De Boodschap
Openbare Werken

Directoraten werken samen aan strategisch Onderhoudsplan voor Palmentuin

Aan de hand van de nieuwe samenwerking tussen de Directoraten Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, Cultuur en Openbaar Groen is een structureel onderhoudsplan, uiteengezet voor regelmatig onderhoud van de Palmentuin. 

De Palmentuin verkeerde geruime tijd in zeer slechte staat. Cultuurdirecteur Roseline Daan heeft hierover een schrijven gericht aan haar collega Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, Adjaykoemar Moensi. Hierna is terstond actie ondernomen en zijn gesprekken gevoerd met de OD Openbaar Groen Sudhir Chotkoe en Chan Rambali, hoofd Terreinen, Bermen en Straten Openbaar Groen.

De functionarissen waren het erover eens dat het regulier schoonhouden van de Palmentuin van de grond moet komen. “Er is nu al een grondige schoonmaak gedaan. Er zijn bomen geïdentificeerd die ziek zijn of die zelfs in zodanige staat verkeren dat ze zullen moeten worden verwijderd”, licht OD Cultuur Clifton Braam toe. Die bomen zijn met een blauwe kruis aangemerkt. De Stichting Gebouwd Erfgoed houdt toezicht op dit monumentaal erfgoed en zal ook hierin adviseren.

“Het was erg en er zijn tal van redenen die we kunnen aanhalen waarom het zo ver is gekomen waaronder de vele lockdowns. Maar we willen vooruitkijken en nu zijn er al stappen ondernomen om alvast de reguliere schoonmaak ter hand te nemen” stelt Braam enthousiast. Hij herinnert het publiek eraan dat de Palmentuin een nationaal cultuurcentrum is dat erkend is door de UNESCO als te zijn een erfgoedsite in de historische binnenstad. Des te meer dat het directoraat het als zijn verantwoordelijkheid ziet om het onderhoud van de tuin te helpen coördineren.

In 2018 was er een plan “Rehabilitatie en Verfraaiing van het Cultureel Centrum Palmentuin”, legt de OD Cultuur uit. Er was in die periode een start gemaakt met het planten van nieuwe koningspalmen en planten alsook het verwijderen van oude bomen. Toen was plantdeskundige Iwan Wijngaarde erbij gehaald om vanuit zijn expertise het plan te begeleiden. De nieuwe samenwerking heeft geleid tot het uiteenzetten van een structureel onderhoudsplan. De Palmentuin valt onder het Kabinet van de President, aangezien het behoort tot de achtertuin van het Presidentieel Paleis. Echter, omdat het een monumentale site gaat, valt de verantwoordelijkheid van toezicht op de schouders van het directoraat Cultuur. Daar hoort ook onderhoud bij waarvoor nu Openbaar Groen als werkarm is aangetrokken.