De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Distributie Monikarta Koopkrachtversterking Paramaribo en Wanica

De distributie van Monikarta koopkrachtversterking voor aanvragers van Paramaribo en Wanica begint op maandag 25 september en eindigt op vrijdag 6 oktober 2023.  De Monikarta wordt verstrekt aan aanvragers van koopkrachtversterking die een sms-bericht hebben ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Voor meer informatie: klik op https://gov.sr/wp-content/uploads/2023/09/Distributieschema-KKV-MONIKARTA-PARAMARIBO-2.pdf of volg de mediaberichten.

Distributie moni karta: hoe, waar en wanneer?

De distributie vindt plaats op basis van de familienaam in alfabetische volgorde en op basis van het ressort waar de aanvrager woont.

De distributiepunten voor het ophalen van de moni karta in Paramaribo zijn Stibula aan de Tigristraat nr. 7 Latour, Surpost aan het Kerkplein no.1 en op het terrein van het AOV-fonds op de hoek van de Gemenelandsweg en Johan Adolf Pengelstraat en wel van maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september 2023.

Distributiepunten voor het ophalen van de moni karta in Wanica zijn Koewarasan bij Winkelcentrum Ramdas, Districtscommissariaat Leiding 8 en Districtscommissariaat Lelydorp en Sozavo Houttuin, Cassialaan en wel van maandag 2 oktober 2023 tot en met vrijdag 6 oktober 2023.

Ophalen van uw Monikarta/ machtigingsbrief

Volg de mediaberichten om te weten waar en wanneer u aan de beurt bent om uw Monikarta op te halen. Voor het ophalen van uw Monikarta heeft u een geldige ID-kaart  nodig.

Indien u niet zelf kunt komen om uw Monikarta op te halen, kunt u iemand machtigen om deze voor u op te halen. Machtigingsbrieven kunnen vanaf donderdag 21 september tijdens kantooruren worden opgehaald op het hoofdkantoor van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hoek Wulfingstraat/ Henck Arronstraat, kantoor AOV-fonds, hoek Gemenelandsweg/Johan Adolf Pengelstraat en op de Districtscommissariaten van Paramaribo en Wanica.