De Boodschap
Kabinet van de President

DNA-lid Samson gaat in op woningnoodvraagstuk

In het televisieprogramma “Tori Fu A Wiki” ging DNA-lid Cedric van Samson in op het vraagstuk van woningnood in Suriname. Tijdens het programma op 29 april 2022 heeft de parlementariër benadrukt dat er duidelijkheid moet komen in wie er allemaal grond heeft ontvangen en waar er grond is uitgegeven. “Als duidelijkheid hierin is kunnen stroom- en watervoorziening beter georganiseerd worden.”, zegt de volksvertegenwoordiger.

De parlementariër merkt op dat er geen evenwicht is tussen het aantal bouwvergunningen en het aantal afgiften van gronden binnen de afgelopen 15 jaren. De problematiek bij volkswoningen van gronden die bezwaard zijn met schulden moet volgens DNA-lid Samson spoedig worden opgelost. Hij noemde als voorbeeld de volkswoningen van Hanna’s Lust.

De volksvertegenwoordiger zegt ook dat het vaak veel te lang duurt voor de aansluiting van stroom en water. Samson geeft aan het van cruciaal belang is dat men beschikt over elektriciteit en schoon drinkwater. De parlementariër roept degenen die grondbeschikkingen hebben op om dit aan te geven bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS). Dit maakt het makkelijker om hulp te bieden aan diegenen die dit nodig hebben om een aanvang te maken met de bouw van hun woning.