De Boodschap
Kabinet van de President

DNV installeert focal points Meldpunt Informatie Anoniem

Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) heeft op vrijdag 5 augustus 2022 officeel de focal points voor het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) geïnstalleerd. De succesvolle lancering van het MIA vond plaats op maandag 6 juni 2022. Hierna hebben zowel ministeries als diverse instanties een MIA Focal Point (FP) en een secondary backup afgevaardigd.

De focal points zijn voorgedragen en vervullen twee rollen. De eerste is aanspreekpersoon zijn voor het MIA-platform en de tweede is het intermediair zijn van MIA bij de doorgeleiding van de anonieme melding naar de specifieke afdeling binnen hun domein. Deze personen hebben de afgelopen maand informatie- en trainingssessies doorlopen. De opgedane kennis gedurende deze sessies zal worden toegepast. Er is breedvoerig ingegaan op de werking van het systeem, waarbij de gemeenschap anoniem melding mag maken van allerlei issues die spelen.

Tot nu toe wijzen rapportage cijfers uit dat de burger zich bewust is van MIA en er gretig gebruik van maakt. Om enkele simpele voorbeelden te noemen is er met betrekking tot de huidige situatie in het land zoals de onrusten, de misstanden bij het ministerie van financiën, vermissingen van kinderen en ook nog over de opsporing van zware criminelen heel veel informatie gekomen vanuit de gemeenschap via MIA, die mee hebben geholpen aan een doorbraak binnen de casussen. Deze meldingen in percentages uitgedrukt liegen er niet om; van criminaliteit is het (60%), milieu (20%), kind & sociaal (10%) en overige serieuze meldingen (10%).

Tijdens de breakout sessies hebben er tussen de FPs van de verschillende ministeries constructieve gesprekken plaatsgevonden. Hierbij is de essentie van het samenwerken erkend en onderling contacten gelegd om de anoniem gemelde problemen zeer slagvaardig aan te pakken tot het beoogde resultaat is bereikt.

Van de anonieme meldingen zijn 65%, reeds voor de officiële installatie van de focal points, aangepakt en succesvol opgelost. Het MIA platform spreekt daarom zijn hartgrondige dank uit naar de samenleving om haar massale bijdrage en het vertrouwen welke getoond is in haar. De samenleving heeft tijd noch moeite gespaard om de informatie en kennis waarover zij beschikt met betrekking tot de veiligheidsdreigingen en alle misstanden anoniem te melden.

Het MIA-platform zal regulier op zijn website https://mia.sr en via haar facebook page https://facebook.com/miameldpunt de samenleving informeren over het aantal anonieme meldingen, waarbij het verloop daarvan cijfermatig gepresenteerd zal worden, in de vorm van een dashboard.