De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Dode dieren niet uit gebieden waar rattengif is verstrekt door LVV

 De foto’s van dode dieren (koeien en schapen) die thans gedeeld worden op social media zijn niet afkomstig uit de gebieden waar LVV rattengif heeft verstrekt aan rijstboeren. Ook is het zo dat het op vrijdag 30 december 2022 verstrekte rattengif van het merk Ratex een trage werking heeft (3 tot 4 dagen). Dit kwam vandaag tijdens een persconferentie van de commissie, belast met de rattenplaag in het district Nickerie, naar voren. Districtscommissaris Senrita Gobardhan, Drs. Radha Ramjatan, Onderdirecteur J. Salarbaks van LVV, Drs. T. Bharos en dhr. Y. Diran van Adron gaven uitleg over de huidige situatie omtrent de rattenplaag. Uit onderzoek is komen vast te staan dat enkele boeren vòòr de verstrekking van het rattengif door LVV reeds andere illegale middelen hebben gebruikt.

Gelet op de ratten populatie en de tot nog toe aangerichte schade aan de landbouwgewassen, is er wel sprake van Code rood. Dit lieten de DC en Drs. Bharos wel duidelijk weten aan de aanwezige pers en dus ook de samenleving. Het is daarom zaak dat we met zijn allen strijden tegen een verdere verspreiding en uitbreiding van de rattenplaag. Alle bermen, perceel dammen, overwoekerde percelen en grofvuil op de erven, zullen moeten worden aangepakt, gaf de DC als oproep mee.

Afgelopen vrijdag 30 december 2022 heeft het ministerie van LVV onder 19 boeren in totaal 500 kilo rattengif van het merk Ratex verdeeld. Dit nadat de boeren werden voorgelicht hoe om te gaan met het middel en waar het geplaatst moet worden op het veld. Ook hebben zij daarvoor bestemde buizen ontvangen en gaan de LVV voorlichters langs om te zien als de boeren zich houden aan de regels.

Niet alle gebieden van het district Nickerie hebben te kampen met een rattenplaag. Het gaat in deze om de plaatsen Wageningen, Middenstandspolder alsook de Groot en Klein Henarpolder.