De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Driedaagse agrarische beurs vanaf 5 mei in Live Entertainment Center

Stakeholders uit de agrarische sector zijn op 22 maart jongstleden zijn uitgenodigd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor een voorbereidingsbijeenkomst met betrekking tot de aankomende Agrarische Beurs 2023. Deze bijeenkomst werd voltallig bijgewoond door de stakeholders, waarbij de meerderheid heeft aangegeven de Agrarische Beurs 2023 te zullen ondersteunen.

Wegens bijzondere omstandigheden is de beurs in overleg met de stakeholders, Lions Club Kwatta en LVV verschoven naar 5, 6 en 7 mei 2023. De enthousiasme om de beursbezoekers een innovatieve Agrarische beurs te presenteren zit er bij alle partijen dik in. Er zijn lotnummers aan het toegangsbewijs gekoppeld, waarbij bezoekers als hoofdprijs tickets naar Miami en Curaçao kunnen winnen. Aan deze beurs is tevens een Landbouwtentoonstelling gekoppeld, waarbij de winnaars in aanmerking komen voor landbouw equipments en een duck curry competitie, waarvan de winnaar afgevaardigd wordt door Lions voor de Internationale Duck Curry Competition dat eind mei plaatsvindt.