De Boodschap
Binnenlandse Zaken

E-ID blanco pasjes gearriveerd

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) maakt bekend dat E- ID materiaal na een jaar eindelijk is gearriveerd in Suriname. Door verschillende factoren heeft het productieproces voor de blanco E-ID kaarten veel langer dan normaal geduurd.

“We hebben nu materiaal voor 100.000 E- ID kaarten binnen”, zegt de bewindsman. Het is de bedoeling dat nu eerst de achterstand van 56.000 aanvragen verwerkt wordt. Dat betekent dat de ambtenaren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en Printhouse zich dag en nacht zullen inzetten om de opgelopen achterstand in te halen.

Minister Somohardjo geeft verder aan dat er volgens de berekeningen nog een tekort is van 200.000 blanco pasjes met het oog op de komende verkiezingen. Volgens de wet moet eenieder worden voorzien van een E-ID. “We moeten de bestelling dit jaar nog plaatsen, anders is de kans groot dat veel stemgerechtigden geen geldige ID zullen hebben, wat niet bevorderlijk is voor de aankomende verkiezingen”, voegt hij eraan toe.

Verder geeft de minister aan dat hij ervan bewust is dat de financiële middelen beperkt zijn maar dat hij erop vertrouwt dat er door goede communicatie met het ministerie van Financiën en Planning, middelen vrijgemaakt zullen worden ter garandering voor een goed verloop van de verkiezingen.