De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

EBS-team zal onderhoud Wakay pompen blijven doen

De Wakay pompen zullen de komende jaren nog door het technisch team van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) worden onderhouden. Die garantie is gegeven door Armand Bipat, onder wiens leiding de groep technici de afgelopen weken hebben gewerkt aan de reparatie van de pompen.

Volgens Bipat zullen de pompen naar de EBS-standaarden worden gebracht en zullen de monteurs die allen afkomstig zijn uit Nickerie, de komende jaren klaarstaan om in geval van breuken in te grijpen.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Landbouw-directeur, Jitindra Kalloe hebben zaterdagavond samen met de voorzitters van de waterschappen en coöperaties in Nickerie een ontmoeting gehad met het EBS-team.

De ontmoeting was bedoeld om met de waterschapsbesturen en het EBS-team de voortgang betreffende het onderhoud en beheer van het Wakay pompgemaal te bespreken. Minister Sewdien werd door de verschillende waterbeheerders en coöperatie voorzitters geprezen voor zijn daadkrachtig optreden bij vervanging van de technische leiding van het pompgemaal. Volgens de voorzitters van de waterschappen is het nu de hoogste tijd dat het bestuur van het Overliggend waterschap MCP, die wettelijk verantwoordelijk is voor het pompgemaal Wakay, wordt ingevuld door vertegenwoordigers van de inliggende waterschappen zoals dat staat aangegeven in het staatsbesluit van 2007 houdende de oprichting van het overliggend waterschap MCP.

De coöperatie voorzitters zijn van mening dat er nooit meer een situatie mag ontstaan waardoor slecht onderhoud van het Wakay pompgemaal, er onvoldoende water beschikbaar is en zo de productie van ons hoofdvoedsel, rijst, in gevaar wordt gebracht.