De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD bemiddelt succesvol en zet controle bouwmaterialenzaken voort

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft succesvol kunnen bemiddelen in een geschil tussen een ontevreden consument en een telefoonzaak. De afdeling heeft in de afgelopen dagen haar controlewerkzaamheden voortgezet.

In eerste instantie weigerde de eigenaar van de cellshop mee te werken aan een oplossing, maar naderhand is na bemiddeling van de ECD- medewerkers de zaak naar tevredenheid van partijen afgehandeld. Op 4 en 5 mei zijn de controlewerkzaamheden bij enkele bouwmaterialenzaken en supermarkten aan de Indira Gandhiweg en in het ressort Beekhuizen voortgezet.

Tijdens de reguliere controlewerkzaamheden zijn er geen prijsaanduidingen op producten geconstateerd en de weegwerktuigen zijn niet gekeurd. Er is een procesverbaal opgemaakt en de eigenaar van de zaak is in de gelegenheid gesteld om de weegwerktuigen in orde te maken. Winkeliers zijn eveneens in de gelegenheid gesteld om prijzen te plaatsen op de producten. In de komende periode zal er hiervoor een nacontrole plaatsvinden door de ECD- medewerkers.

Bij landbouwshop G. zijn de prijzen van verschillende producten teruggedraaid. Verder is er geconstateerd dat een bouwmaterialenzaak, landbouwshop en een supermarkt in één zaak zijn gevestigd. Tijdens de controlewerkzaamheden in de verschillende supermarkten zijn er vervallen producten en losse sigaretten aangetroffen. De losse sigaretten zijn in het bijzijn van de ECD-ambtenaren door de winkelier vernietigd. Ook zijn er vervallen producten van de schappen gehaald. Bij W.J.H supermarkt zijn de prijzen van babyvoeding teruggedraaid.