De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD neemt illegale goederen in beslag

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft haar reguliere controlewerkzaamheden in het district Paramaribo te Maretraite uitgevoerd. De ECD heeft illegale alcoholische dranken en medicamenten bij een winkelier Z. Y. geconstateerd en in beslag genomen.  De controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd op dinsdag 12 december 2023.

De ECD heeft tijdens de controlewerkzaamheden een partij illegale wijn, rum en medicamenten aangetroffen. Hierbij zijn een aantal artikelen van de Wet Vergunningen Beroepen en Bedrijven en de Wet tegengaan Smokkelen overtreden. Daarnaast is er ook sprake geweest van geen prijsaanduiding op de producten. De partij illegale wijn, rum en medicamenten zijn in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht.

Het ministerie van EZ roept de winkeliers op om te allen tijde mee te werken bij de controlewerkzaamheden door de ECD-ambtenaren. De samenleving wordt ook opgeroepen om vermoedens van prijsopdrijving en hamsteren door te geven. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940, Whatsapp +5978530915 en op het telefoonnummer 483949.