De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD sluit winkel in Jarikaba vanwege smokkel sigaretten en slechte hygiëne

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft vandaag winkel S. in het ressort Jarikaba gesloten vanwege slechte hygiëne en de verkoop van smokkel sigaretten. Er is opgetreden op basis van het Decreet tegengaan smokkelen. De illegale sigaretten van het merk Tradition en Tabacca zijn in beslag genomen door de onderzoeksambtenaren.

In de afgelopen week zijn er controlewerkzaamheden verricht bij verschillende winkels in Paramaribo Centrum; omgeving Saramaccastraat. Hier zijn er verschillende overtredingen geconstateerd; geen prijsaanduiding, prijsopdrijving en vervallen producten. Op verschillende producten was er geen prijs aangegeven, volgens het Prijsaanduidingsbesluit is dit verplicht voor de winkelier.

Verder is de prijs van Phosphatine babyvoeding van SRD 100 teruggebracht naar SRD 38.85. Ook de prijs van Nutrilon babyvoeding is nu SRD 97 in plaats van SRD 100. In een andere winkel zijn er verschillende vervallen producten aangetroffen, deze producten zijn uit de koeling gehaald. Het onderzoek wordt verder voortgezet door de ambtenaren van de ECD. Aan de Dr. Sophie Redmondstraat, Anton De Komstraat en de Prinsenstraat te Paramaribo zijn er ook verschillende controlewerkzaamheden uitgevoerd. Hier zijn er geen overtredingen geconstateerd door het team van de ECD.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten indienen via 1940

(verkort nummer klachtenunit), Whatsapp +5978530915, E-mail klachten.unit@gmail.com