De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD verlaagt prijzen babyvoeding na controle

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden gedaan in de ressorten Pontbuiten en Hannaslust. Tijdens de uitvoering van de controle op maandag 2 februari zijn overtredingen geconstateerd, waarbij de prijs van babyvoeding te hoog was.

Gebleken is dat er veel sprake was van prijsopdrijving op babyvoeding met name phosphatine, lactogen 1 & 2 en nutrilon. Daarnaast was de kostprijs hoger genoteerd bij VIP olie sardien en breakfast thee en sommige goederen hadden geen prijs aanduiding. Ook is er een partij smeerex van de schappen gehaald, omdat de winkelier geen vergunning heeft om het te verkopen.

De prijzen zijn teruggebracht nadat de ECD- ambtenaren samen met de winkeliers aan de hand van de inkoopnota de verkoopprijs hebben berekend binnen de vastgestelde winstmarge. Ook moest elk product voorzien worden van een prijskaartje, voordat de ambtenaren de winkels verlieten.

Het ministerie roept de samenleving op om elk vermoeden van prijsopdrijving door te geven op het verkort nummer 1940 en Whatsapp +5978530915. Vermeldenswaard is dat het ministerie elke maand een prijslijst publiceert van basis- en strategische goederen. De prijslijst voor de periode 28 januari – 10 februari 2023 is te vinden op de facebookpagina en op de website van het ministerie via de onderstaande links.

Links:
Website: https://gov.sr/wp-content/uploads/2023/01/PUBLICATIELIJST-periode-28-januari-10-februari-2023.pdf

Facebook: https://www.facebook.com/people/Ministerie-van-Eco-Zaken-Ondernemerschap-en-Technologische-Innovatie/100064540006308/