De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Economische Controle Dienst voert inspecties uit in Saramacca

ECD-inspecteur 3de klasse Erwin Djokarso

Winkeliers in het district Saramacca hebben bezoek gehad van de Economische Controle Dienst (ECD). Deze importante diensttak van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is onder meer belast met de controle van consumentenprijzen. Tijdens de inspecties wordt ook nagegaan of men over een geldige vergunning beschikt en of men aan de voorwaarden voldoet. De winkelcontroles vonden plaats op donderdag 5 augustus 2021.

ECD-inspecteur 3de klasse Erwin Djokarso benadrukt dat er ook sprake is van prijsopdrijving bij vele supermarkten. “Prijsopdrijving is het fenomeen van het te duur verkopen van producten. Wij van het ministerie van EZ werken met een decreet ‘E24’, waarin staat vermeld hoeveel winst een winkelier mag maken”, zegt de ambtenaar. Bij prijsopdrijving is de Economische Controle Dienst bevoegd om een proces-verbaal op te maken voor het innen van boete. Het proces-verbaal wordt gestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) die de hoogte van de boete bepaald. Djokarso geeft verder aan dat er een effectieve samenwerking is bij de inspecties met het ministerie van Justitie en Politie en de bestuursambtenaren van de verschillende districtscommissariaten.

Tijdens de inspecties zijn er ook andere onregelmatigheden geconstateerd. Het gaat om vervallen keuringen op weegschalen en geen prijsaanduiding op goederen. De vergunninghouders zijn erop gewezen dat de prijsaanduiding meteen aangebracht moest worden. Bij de prijscontroles is het accent hoofdzakelijk gelegd op basisgoederen. Verder bleken aankoopbonnen niet in orde of onvolledig te zijn. Winkeliers die op de bon zijn geplaatst zullen bij het parket aan hun boete voldoen. De ECD doet een beroep op winkeliers om hun zaken in orde te hebben en zich te houden aan de vastgestelde winstmarge. Verder dienen alle producten die ten verkoop worden aangeboden voorzien te zijn van een duidelijk zichtbare prijs. De samenleving kan klachten of onregelmatigheden doorspelen via de app van de afdeling Consumentenzaken (Coza-app). Elke klacht wordt onderzocht en conform de wettelijke regelingen gehandeld.