De Boodschap
Justitie & Politie

Eendaags bezoek Franse minister van justitie in Suriname

Op uitnodiging van zijn tegenhanger, Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft de Franse Minister van Justitie, de Bewaarder van Zegels, Eric Dupond-Moretti een officieel bezoek gebracht aan Suriname op 30 september 2022.

De Franse delegatie is ontvangen door President Chandrikapersad Santokhi in de aanwezigheid van de Minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi en de Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin.

De bilaterale meeting is gehouden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en had als doel het goedkeuren van additionele bepalingen op de Justitiële overeenkomst van 2021. Beide partijen hebben zowel de gezamenlijke uitdagingen als de gezamenlijke sterktes benadrukt. Er is daarna gesproken over de weg vooruit.

De twee ministers verwelkomen de afronding van de onderhandelingen over het addendum op de samenwerking die ondertekend was in 2021 en zijn overeengekomen dat de inwerktreding bespoedigt zal worden door beide landen. Ze verwelkomen ook de inwerkingtreding van de Politiesamenwerkingsovereenkomst die in 2006 ondertekend was. Deze overeenkomst treedt op 1 oktober 2022 in werking.

De ministers benadrukten beiden dat het nodig is dat er beter wordt samengewerkt in het gevecht tegen drugssmokkel en illegale goudwinning, in het bijzonder door betere samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. Ze zijn overeengekomen dat ze een werkgroep zullen instellen om informatie met elkaar uit te wisselen. De werkgroep zal vlotte en efficiënte justitiële samenwerkingsmethoden ontwikkelen voor het afhandelen criminele strafzaken met vertegenwoordigers van de rechterlijke autoriteiten van beide landen. De ministers beogen ook een nauwere samenwerking bij de implementatie van het Minamata verdrag.

De ministers hebben het belang van de strijd tegen corruptie beiden erkend omdat daardoor wet en recht kunnen zegevieren en het vertrouwen in de overheid versterkt wordt. Er zal hiervoor uitwisseling van ervaring en training plaatsvinden. Ze zijn overeengekomen om de samenwerking in het gevangwezen te intensiveren, in het bijzonder door te werken aan het re-integreren van overtreders in de samenleving om daarmee recidive tegen te gaan.

Beide ministers staan pal achter de gezamenlijke declaratie en het addendum en zijn bereid om op het hoogste niveau gesprekken tussen de twee Staten te blijven bevorderen.

Minister Dupond-Moretti verheugde zich erop dat hij zijn Surinaamse tegenhanger weer kon ontmoeten en kijkt ernaar uit dat de relatie in de toekomst verder versterkt zal worden.