De Boodschap
Openbare Werken

Eerste steenlegging aanleg looppad in Domburg

Op maandag 15 april vond een belangrijk moment plaats voor de gemeenschap van Domburg met de eerste steenlegging voor de aanleg van een looppad, dat de veiligheid van de buurt aanzienlijk zal verbeteren. Het project zal resulteren in een ongeveer 650 m lang en 1.2 m breed looppad, dat zich uitstrekt van de Herbertstraat tot de tweede straat.

Volgens het districtshoofd OW, Prewien Lakhi, zal dit looppad een veiligere route bieden voor schoolkinderen en alle voetgangers in de buurt. “Het is van cruciaal belang dat automobilisten het looppad niet gebruiken als parkeerplaats, dit om de veiligheid van de voetgangers te waarborgen”.

Indersing Gangabisoensingh, directeur Openbaar Groen en Afvalbeheer, benadrukte het belang van dit initiatief voor de verkeersveiligheid in Domburg. “De gevaarlijke bomen langs de weg zullen verwijderd worden en er zal ook voor verfraaiing gezorgd worden. De aanleg van dit looppad zal de veiligheid op deze scherpe en gevaarlijke bocht vergroten”, aldus de directeur.

Minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, prees de inzet van de buurtbewoners voor het aankaarten van dit probleem en benadrukte de rol van de politie bij het handhaven van de veiligheid. “Ik dank de buurtbewoners voor het aankaarten van dit probleem en roep de politie op om actief bij te dragen aan de veiligheid”. Verder zullen verkeersvoorzieningen zoals borden, zebrapaden en wegmarkeringen worden geplaatst om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.Het looppadproject in Domburg belooft niet alleen een verbeterde verkeersveiligheid, maar ook een veiligere leefomgeving voor eenieder.