De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Eerste Surinamer gekozen in Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten

De 53e Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) werd gehouden van 21 juni tot en met 23 juni 2023 in Washington DC, VS. Tijdens deze bijeenkomst werden op vrijdag 23 juni 2023 verkiezingen gehouden voor leden van verschillende organen, agentschappen en entiteiten van het Inter-Amerikaanse systeem, die hun functies op 1 januari 2024 zullen aanvangen. De organen waarvoor leden werden gekozen betreffen: de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (4), de Inter-Amerikaanse Juridische Commissie (2), de Administratieve Rechtbank (1), het Auditcomité (1) en van het Justice Studies Centre of the Americas (3).

Mr. Gloria de Mees is gekozen tot commissaris van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) voor de periode 2024-2027. Het is voor het eerst dat een Surinamer gekozen is als commissaris van dit belangrijke orgaan. De IACHR telt 7 commissarissen, waarvan 4 ditmaal gekozen zijn en de overige hun termijn volgend jaar verloopt. Mr. De Mees werd samen met kandidaten van Argentinië, Guatemala en Guyana gekozen. Er waren 9 kandidaten, waarvan 3 zich voor de verkiezing hadden teruggetrokken, zodat er uit de overige 6 gekozen moest worden. Via een goede presentatie van de kandidaat aan de lidlanden en lobbywerk bij bevriende landen is het gelukt om de meerderheid van stemmen te krijgen.

De IACHR is een belangrijk en autonoom orgaan van de OAS. Het doel van de IACHR is om de mensenrechten in de Amerikas te bevorderen en te beschermen. De IACHR moet de mensenrechtensituatie in elke lidstaat van de OAS monitoren. Daarnaast werkt men ook met thematische gebieden waar extra aandacht aan besteed wordt, bijvoorbeeld de rechten van personen met een beperking of oudere personen, of een ander thema. Ook kunnen individuen een petitie indienen. Naast de IACHR is er ook een Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten, welke fungeert als een rechtbank voor mensenrechten. Samen vormen de Commissie en het Hof het Inter-Amerikaans systeem ter bescherming van de mensenrechten.

Mr. De Mees heeft een lange carrière achter de rug op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname. Zij heeft ook als directeur voor duurzaam toerisme gewerkt bij de Associatie van Caribische Staten. Daarnaast was zij een aantal jaren werkzaam bij de Rekenkamer van Suriname. Sinds 2014 is ze docent aan de Juridische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit, waar zij, onder meer CARICOM-recht en mensenrechten doceert. Ze heeft meegewerkt aan de wet op het Instituut voor Mensenrechten in Suriname en ook aan de Wet Grondenrechten. Verder is ze verbonden aan het Bureau van de Agent van Staat, dat de mensenrechtenzaken tegen Suriname behandelt. Kortom mr. De Mees heeft ervaring met regionale diplomatie en integratie, en is een deskundige op gebied van wetgeving en mensenrechten. Ze is vanuit verschillende perspectieven bij de mensenrechten betrokken geweest. Die expertise maakt dat zij door Suriname is voorgedragen als kandidaat. Na haar verkiezing zal mr. De Mees echter niet namens Suriname optreden, maar als onafhankelijke commissaris.

Tijdens de OAS-jaarvergadering is verder ook mr. Eric Rudge gekozen als lid van de Inter-American Juridical Committee (IAJC) voor de periode 2024-2027. Het betreft hier een herverkiezing. Mr. Rudge is rechter bij het Surinaamse Hof van Justitie. Daarvoor is hij jarenlang docent geweest aan de Juridische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit. De IAJC is een adviserend orgaan van de OAS welke adviseert omtrent juridische zaken die de ontwikkeling en codificatie van het internationaal recht betreffen. Ook bestudeert dit orgaan mogelijkheden om de wetgeving in de Amerikas te standaardiseren. De herverkiezing van mr. Rudge betekent dat zijn functioneren gewaardeerd is.