De Boodschap
Kabinet van de President

Energie Autoriteit Suriname verbreedt visie voor samenwerkingsmogelijkheden

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft tijdens een engagement ontbijt, georganiseerd door de Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE), haar visie met betrekking tot samenwerkingsmogelijkheden met Caribische partners verbreed. Op de Pier van Hotel Torarica heeft de CCREEE op dinsdag 5 juli 2022 mogelijkheden gepresenteerd over hoe er invulling kan worden gegeven aan de energiesamenwerking tussen de verschillende Caricom-lidlanden en hoe deze te bevorderen.

De CCREEE valt als officieel instituut van de Caricom onder het secretariaat van de regionale organisatie. Het instituut richt zich op het verbeteren van de toegang tot én het bevorderen van moderne, betaalbare en betrouwbare energiediensten, energiezekerheid alsook het verminderen van negatieve externe effecten van het energiesysteem door gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. EAS-directeur Dave Abeleven zegt dat de Surinaamse energieautoriteit als regulator van de energiesector het initiatief van de CCREEE ondersteunt. Hij is ingenomen met de gepresenteerde mogelijkheden om in het Caribisch gebied samen te werken voor wat betreft hernieuwbare energie. “Aangezien Suriname het voorzitterschap van de Caricom heeft, leek het een goed moment om de discussies hierover te starten”, zegt de functionaris.

Tijdens de presentatie is naar voren gekomen dat Suriname een enorme potentie aan natuurlijk gas heeft. In dat opzicht zou het land meer kunnen doen voor het Caribisch gebied, zeker wanneer het gaat om energie. Directeur Abeleven: “Dit is zeker iets dat wij als energieautoriteit van het land moeten ondersteunen.” De functionaris voegt eraan toe dat de EAS achter de transitie naar een groene economie staan. “Het is iets dat wij optimaal zullen ondersteunen en we hopen dat wij met dit evenement ook de discussie hebben gestart met andere lidlanden van de Caricom.”

Directeur Abeleven is van mening dat Caricom-landen gezamenlijk meer moeten doen op het stuk van energie. “Individueel hebben we onze plannen en ideeën, maar vaak ontbreekt het aan de gezamenlijke visie. Ik denk dat het hoogtijd is om gezamenlijk inhoud te geven aan dit initiatief en gezamenlijk te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen.” De EAS-directeur meent dat de lidstaten een gezamenlijke strategie zullen moeten uitstippelen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de de energiesectoren van de landen.