De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Enquêteonderzoek moet behoefte aan training en informatie bij citrustelers zichtbaar maken

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) start de komende week met een uitgebreide enquête onderzoek onder de citrustelers in de districten Nickerie en Coronie. Het doel van dit onderzoek is om de teelt van citrus in Suriname op te voeren. In het kader hiervan is er op vrijdag 9 december 2022, voor de enquêteurs een teach-in verzorgd op het LVV-hoofdkantoor te Nickerie. Deze enquêteonderzoek moet duidelijkheid verschaffen over hoeveel citrus, welke soorten variëteiten en met welke ziekten en plagen citrustelers in deze districten te maken hebben.

Ook in de districten Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para en Brokopondo zal deze enquêteonderzoek plaatsvinden. Het ligt in de planning om dit onderzoek tegen eind februari 2023 afgerond te hebben. Met de verkregen data moet het voor het ministerie van LVV duidelijk worden welke behoefte er bij citrustelers bestaat aan informatie, begeleiding en training. Hierna zal het ministerie gelijk van start gaan met het trainen van deze telers en haar voorlichters.

“Het ligt ook in de bedoeling om informatie brochures en instructiefilms te gaan produceren over de citrusteelt,” zegt Soesila Udit -Ramautar teamleader van het Inter-American Development Bank-project “Strengthening of citrus production in Suriname” waarvan het enquêteonderzoek een onderdeel is. Bij het enquêteonderzoek zullen slechts telers met vijf en meer bomen worden meegenomen, omdat het project zich meer concentreert op de telers die richting commerciële teelt gaan. Het citrusproject wordt gecoördineerd door een projectteam, met ondersteuning van de afdeling Vruchtbomen Onderzoek van het directoraat Landbouw, Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van LVV.