De Boodschap
Kabinet van de President

Erbarmelijke situatie Apollohal krijgt aandacht

De presidentiële werkgroep Wijken In Ontwikkeling Paramaribo (WIO P) heeft de erbarmelijke situatie van Apollohal onder de aandacht gebracht van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De werkgroep, onder leiding van de voorzitter Harold Pultoo, heeft een heel vruchtbaar gesprek gehad met de minister. Dit gesprek ging over het appartementencomplex “Apollohal” te Pont Buiten, die in een totaal verwaarloosde en vervallen staat is komen te verkeren. Het onderhoud heeft plaatsgevonden op 20 december 2022.

Er wonen op deze locatie 23 volwassenen en 47 kinderen. Vanwege de verslechterde staat van het pand bestaat er groot gevaar voor ongelukken voor kinderen, alsook brandgevaar. Verder ontbreken er basisvoorzieningen zoals badkamers en toiletten, met bijkomende problemen als slechte afwatering, lekkages, en het ontbreken van een poort en een kapotte schutting waardoor het een komen en gaan is van ongewenste personen. De bewindsman heeft zijn volle medewerking toegezegd bij het oplossen van de bovenstaande problemen.

De werkgroep WIO P is bezig een integraal programma uit te voeren inzake adequate huisvesting, waarbij centraal staan; veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast maakt de werkgroep zich ook sterk voor intensieve persoonlijke begeleiding op zowel financieel als immaterieel gebied. Het is de bedoeling om in de naaste toekomst het geheel te transformeren tot een vernieuwde appartementencomplex annex wijkcentrum. Ook hiervoor heeft de minister zijn volledige medewerking toegezegd.

Alle interventies die WIO P in projecten pleegt, vinden plaats in het kader van duurzame armoedebestrijding en zelfredzaamheid, eveneens in relatie met vier van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s): (geen honger, geen armoede, goede gezondheid en kwaliteitsonderwijs); ook als het gaat om de interventies bij “Apollohal”.

De vrouwen in dit complex zijn vrijwel allemaal alleenstaande moeders. Voor hen zal er begin 2023 een speciale training worden verzorgd door diverse deskundigen, waarbij er tools zullen worden aangereikt voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarbij zal onder andere de focus worden gelegd op family-planning.  De overige onderwerpen zijn: opvoeding anno 2023, misdaadpreventie (hoe identificeer ik crimineel gedrag in mijn huis), budgetteren en ondernemerschap. Aan deze moeders zal worden meegegeven, andere alleenstaande moeders aan te moedigen/te motiveren om mee te doen met komende trainingen voor alleenstaande moeders in hun wijken.