De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Erfgoededucatie van grote betekenis voor jeugd en werkgelegenheid

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft een presentatie gehad over het doel van de educatieve website voor jongeren, over Cultuur Erfgoed in Suriname (www youth-heritage.org). De initiatiefnemer van dit project is Miriam van Baalen-Weekers. Het voornaamste doel van de website is kennisoverdracht van het erfgoed van ons land aan jongeren. Afgezien van het belang dat erfgoed educatie, jongeren het historisch besef van ons cultuur bijbrengt en het respect voor erfgoed bij hen kan inboezemen, is de nadruk bij deze gelegenheid vooral gelegd op het belang van erfgoed in relatie tot nuttige vrijetijdsbesteding en werkgelegenheid voor jongeren. De meeting vond plaats op woensdag 11 mei 2022.

Uit de presentatie is gebleken dat deze educatieve site een grote bijdrage kan leveren aan zinvolle vrijetijdsbesteding die van positieve invloed kan zijn op de ontwikkeling van jongeren. De minister juicht deze vorm van zinvolle vrijetijdsbesteding toe, vooral gelet op de groei van de categorie risicojongeren. Zinvolle vrijetijdsbesteding kan volgens hem helpen om jongeren te vormen. Hierdoor kan voorkomen worden dat gedrags- en/of sociale problemen zich ontwikkelen bij jongeren met alle gevolgen van dien voor hun groei en vorming.

Zowel de minister als de erfgoedspecialist vindt dat erfgoed meer en meer gezien moet worden als een economische sector die werkgelegenheid kan scheppen voor jongeren. Zo gaat het behoud en beheer van erfgoed gepaard met economische activiteiten waar jongeren hun brood aan kunnen verdienen. Beiden zien ook economische potentie in het erfgoedtoerisme tegen de achtergrond van het feit dat de historische binnenstad van Paramaribo voorkomt op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.