De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Etnische en culturele diversiteit Suriname centraal tijdens Egypte-CARICOM-ontmoeting

Op dinsdag 13 juni 2023 vond er een vriendschappelijke Egypte-CARICOM-ontmoeting plaats welke in het licht stond van versterking van de banden tussen Afrika en de CARICOM. Het geeft invulling aan de richtlijnen van de staatshoofden en regeringsleiders van beide regio´s die zich, gedurende de eerste CARICOM-Afrika Summit in september 2021, hebben gecommitteerd aan het verstevigen van de banden tussen beide regio door middel van culturele diplomatie. De ontmoeting wordt op maandelijkse basis gehouden op de residentie van de ambassadeur van Egypte op Cuba, Z.E. Maher El-Adawy. Bij deze gelegenheid werd de Surinaamse ambassade in de gelegenheid gesteld om een presentatie te houden.

Ambassadeur van Suriname op Cuba, Wendy Paulus-Aminta, is tijdens haar presentatie ingegaan op de etnische en culturele diversiteit van Suriname met haar verschillende en unieke bevolkingsgroepen. Vervolgens is ook melding gemaakt van het bijzonder jaar 2023 waarbij er diverse herdenkingen zijn, waaronder 150 jaar Hindoestaanse immigratie, 160 jaar afschaffing van de slavernij en 170 jaar Chinese immigratie.

Tijdens de presentatie, die in het licht stond van 160 jaar Keti Koti op 01 juli 2023, stond de ambassadeur stil bij de geschiedenis en de betekenis van de Angisa, de Surinaamse traditionele hoofddoek. Dit geschiedde niet alleen middels een PowerPointpresentatie maar was ook fysiek aanschouwelijk aangezien enkele dames, inclusief de ambassadeur, aanwezig waren in culturele klederdracht.

De activiteit werd bijgewoond door de diplomatieke vertegenwoordigers van de CARICOM-lidstaten, de Dominicaanse Republiek, Ghana, Indonesië, Niger en Mozambique. Verschillende gerechten uit de Surinaamse keuken vormden een smakelijk onderdeel van het evenement en daarnaast werd het geheel opgeluisterd met een cultureel optreden van een deel van de Surinaamse studentengemeenschap op Cuba.

Ambassadeur Paulus-Aminta sprak haar dank uit aan de Surinaamse vliegmaatschappij Fly All Ways, die ervoor zorgde dat de benodigde voeding en klederdrachten tijdig aanwezig waren. Namens de regering van Suriname bedankte zij ambassadeur El-Adawy voor het hosten van het evenement en stond eveneens stil bij de bijdrage van Egypte bij het versterken van de banden tussen de CARICOM en Afrika.

Ambassadeur El-Adawy sprak zijn waardering uit voor de prachtige presentatie die in de smaak was gevallen bij de aanwezigen. De ambassadeurs van het Corps Diplomatique van de CARICOM-lidstaten op Cuba, gaven aan dat deze voor herhaling vatbaar is. Eveneens zal de ambassade van Suriname op Cuba participeren aan de festiviteiten die op 04 juli 2023 in het kader van het 50-jarig bestaan van de CARICOM zullen plaatsvinden.