De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ attendeert importeurs en winkeliers om niet aan prijsopdrijving te doen

Vanwege een slechte oogst van uien en aardappelen in Nederland, zijn deze goederen recentelijk duurder geïmporteerd. De vastgestelde maximum consumentenprijs voor uien in juni 2023 is SRD 85.30, terwijl deze begin mei 2023 SRD 69.80 bedroeg.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de lokale markt, waarbij uien boven de vastgestelde maximum consumentenprijs worden aangeboden, laat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) weten, dat op basis van de wettelijke bevoegdheden van EZ er strengere maatregelen zullen worden getroffen door de Economische Controle Dienst (ECD) indien importeurs en winkeliers zich niet houden aan wet- en regelgeving. Aan winkeliers wordt gevraagd te allen tijde hun inkoopbonnen te kunnen overleggen.

Om de prijzen van de basis- en strategische goederen betaalbaar te houden voor de samenleving wordt er door de ECD erop toegezien dat de winstmarges van deze goederen niet worden overschreden. Indien dat het geval is, zal het ministerie genoodzaakt zijn op te treden en kan er hiervoor een boete worden opgelegd door de ECD. Importeurs en winkeliers worden opgeroepen om niet aan prijsopdrijving te doen.

Klachten of tips over prijsopdrijving kunnen anoniem worden doorgegeven via +5978530915 of 1940 of e-mailen naar klachten.unit@gmail.com