De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ en IDB werken samen aan efficiënte processen inzake vergunningsaanvragen

Het directoraat Technologische Innovatie (TI) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), is een technische samenwerking aangegaan met de Compete Caribbean Partnership facility (CCPF) van de Inter-American Development Bank (IDB). Deze samenwerking vindt plaats binnen het kader van het project “Leveraging Digital Technology to Improve the Business Environment in Suriname.’’ Het directoraat Technologische Innovatie is belast met de coördinatie en monitoring van dit project dat voortvloeit uit een schenking van CCPF/IDB.

Doel samenwerking
Het doel van deze technische samenwerking is het verbeteren van de effectiviteit, efficiëntie en toegankelijkheid van processen voor het aanvragen en verlengen van vergunningsaanvragen in Suriname. Middels een digitaal platform zal er meer transparantie geboden worden waarbij de aanvrager via dit platform de afhandeling van zijn aanvraag kan volgen. Voorts zullen er ook mogelijkheden ontwikkeld worden om andere diensten van het ministerie te versnellen (te automatiseren).

In dit kader is het ministerie van EZ op zoek naar een consultant voor het evalueren van het bestaand bedrijfslicentiesysteem en de processen, alsook het ontwerpen van een oplossing middels digitale technologie om de transparantie en efficiëntie van het systeem te verbeteren.

Via de onderstaande link kan tot 22 december 2022 gereageerd worden. De volledige Terms of Reference (TOR) is online beschikbaar via de link: Job Description – COMPETE CARIBBEAN PARTNERSHIP FACILITY (CCPF) – CONSULTANT TO COLLECT REQUIREMENTS AND ASSESS CURRENT PROCESSES AND SYSTEMS FOR SUBMISSION AND APPROVAL OF LICENSES AND PERMITS AND RECOMMEND AUTOMATED SOLUTION (2200001077) (taleo.net)