De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ en SBB helpen ondernemers Matta duurzaam ondernemen

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) een partner gevonden om ondernemers te Matta duurzaam te laten ondernemen. In het kader van één van de taken en verantwoordelijkheden van SBB namelijk bescherming van de bomen en bossen, heeft de stichting het ministerie met name het directoraat Ondernemerschap benaderd om ondernemers te Matta te trainen/begeleiden in hoe op een duurzame en creatieve manier gebruik te maken van de rijkdommen van het bos. De ondernemerschapstraining is uitgezet voor 2 weekenden. Het eerste deel van training heeft op 16 juli 2022 te Matta plaatsgevonden, waar ongeveer 15 personen aan hebben deelgenomen.

Volgens trainer Rudolf Pavion gaat het om een verkorte training “Basisvaardigheden Ondernemerschap”, omdat er geprobeerd is om de drie onderdelen van de training op 1 dag te behandelen, namelijk: het schrijven van een businessplan, de grondgedachte van ondernemerschap en businessmodel Canvas. Bij de afsluiting volgende week zaterdag zal worden ingegaan op het belang van financiële administratie en kostprijscalculatie.

Onder de participanten zijn er ondernemers die een businessplan hebben om ananas en markoesa op grote schaal te telen, maar zij ontbreken de daadkracht voor de uitvoering. Ook zijn er ondernemers die reeds sappen en wijnsoorten produceren, inheemse kledingstukken vervaardigen en aan handycraft doen. Het is gebleken dat de interesse van de participanten uitgaat naar de agrarische sector voornamelijk ananas en markoesa teelt en hiernaast ook het verwerken van deze producten tot eindproducten zoals sappen en wijnsoorten. Pavion gaf aan dat de deelnemers vrij enthousiast zijn en is verrast van hun geweldige presentaties. Eén van de participanten was zo enthousiast dat die na de training een rondleiding heeft gegeven op zijn ananasveld. Hij heeft plannen om een agrotoerisme business op te zetten.

Vermeldenswaard is dat SSB reeds het traject heeft ingezet om de ondernemers te leren hoe de bossen te beschermen. Het directoraat Ondernemerschap die de ondernemerstrainingen verzorgd, gaat de skills aanreiken hoe op een duurzame manier gebruik te maken van de bossen, zodat de ondernemers een leven van bestaan kunnen opbouwen. De gratis trainingen en begeleiding van het ministerie van EZ aan ondernemers en toekomstige ondernemers moeten ertoe bijdragen dat deze slagen in hun ondernemingen.